5G van Vodafone

Verschillen tussen sectoren in vergoedingen en verstrekkingen

Het forfaitaire systeem houdt geen rekening met het feit dat in bepaalde sectoren in het algemeen meer aan werknemers wordt vergoed en verstrekt dan in andere sectoren. Ondanks dat er grote verschillen tussen de sectoren zijn, is besloten geen verschillen aan te brengen in het percentage aan forfaitaire ruimte per sector.

Er is verschil in vergoedingen en verstrekkingen tussen sectoren. Uit onderzoek komt naar voren dat werkgevers jaarlijks naar schatting ongeveer € 10 miljard aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen betalen, op een totale loonsom van € 290 miljard. Relatief gezien (het aandeel van de bedragen in de loonsom) zijn de vergoedingen en verstrekkingen in de landbouw, horeca, overige dienstverlening en bouw het hoogst. Werkgevers in deze sectoren vergoeden en verstrekken bovengemiddeld veel en zullen dus enige nadelige gevolgen ondervinden van een systeem op basis van een forfaitaire ruimte. Totaal wordt er voor ongeveer 3,6% van de loonsom aan vergoedingen en verstrekkingen betaald door werkgevers.

Vergoedingen en verstrekkingen die door werkgevers het meest gebruikt zijn, zijn die voor consumpties tijdens werktijd, personeelsfeesten, -reizen en dergelijke, reizen met eigen vervoer, bijscholing, cursussen, congressen, training en dergelijke, werkkleding, uniformen en dergelijke en maaltijden in verband met overwerk, koopavonden, reizen en dergelijke.

Forfaitaire ruimte per sector

Ondanks dat er grote verschillen tussen de sectoren zijn, is besloten geen verschillen aan te brengen in het percentage aan forfaitaire ruimte per sector. Door een verschil in percentage zullen de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst en de werkgever  hoger worden. Er zal bijvoorbeeld veel discussie ontstaan onder welke sector een bedrijf valt. Daarnaast zullen de verschillende percentages regelmatig aangesloten moeten worden op de actuele ontwikkelingen. De omvang van de diverse vergoedingen en verstrekkingen moeten per sector in beeld gebracht worden, waardoor de administratieve lasten zullen stijgen. Verschillende percentages voor verschillende sectoren komt niet overeen met de doelstelling van de werkkostenregeling, namelijk het vereenvoudigen van de regels en het verlagen van de administratieve lasten.

Volgende artikel »


Deel 'Verschillen tussen sectoren in vergoedingen en verstrekkingen'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Het forfaitaire systeem houdt geen rekening met het feit dat in bepaalde sectoren in het algemeen meer aan werknemers wordt vergoed en verstrekt dan in andere sectoren.


Steun deze gratis website over online boekhouden en administratie

Waardeer je de informatie op deze website? Wil je dat deze site over online boekhouden en administratie gratis blijft? Ik, Patrick, ben een gewone burger die dit allemaal vrijwillig doet en kan daarom jouw hulp van harte gebruiken door:

  • het delen van pagina's en nieuws op je social media-accounts.
  • de social media-pagina's van deze website te liken en volgen.
  • een donatie te doen.
  • een boekhoudprogramma gratis te proberen via links en banners van deze website.

Alvast heel erg bedankt!

e-Boekhouden
15 maand gratis
Exact Online
1 maand gratis
Twinfield
1 maand gratis