Verschillende sectoren in vergoedingen en verstrekkingen

Het forfaitaire systeem houdt geen rekening met het feit dat in bepaalde sectoren in het algemeen meer aan werknemers wordt vergoed en verstrekt dan in andere sectoren. Ondanks dat er grote verschillen tussen de sectoren zijn, is besloten geen verschillen aan te brengen in het percentage aan forfaitaire ruimte per sector.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Er is verschil in vergoedingen en verstrekkingen tussen sectoren. Uit onderzoek komt naar voren dat werkgevers jaarlijks naar schatting ongeveer € 10 miljard aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen betalen, op een totale loonsom van € 290 miljard. Relatief gezien (het aandeel van de bedragen in de loonsom) zijn de vergoedingen en verstrekkingen in de landbouw, horeca, overige dienstverlening en bouw het hoogst. Werkgevers in deze sectoren vergoeden en verstrekken bovengemiddeld veel en zullen dus enige nadelige gevolgen ondervinden van een systeem op basis van een forfaitaire ruimte. Totaal wordt er voor ongeveer 3,6% van de loonsom aan vergoedingen en verstrekkingen betaald door werkgevers.

  Vergoedingen en verstrekkingen die door werkgevers het meest gebruikt zijn, zijn die voor consumpties tijdens werktijd, personeelsfeesten, -reizen en dergelijke, reizen met eigen vervoer, bijscholing, cursussen, congressen, training en dergelijke, werkkleding, uniformen en dergelijke en maaltijden in verband met overwerk, koopavonden, reizen en dergelijke.

  Forfaitaire ruimte per sector

  Ondanks dat er grote verschillen tussen de sectoren zijn, is besloten geen verschillen aan te brengen in het percentage aan forfaitaire ruimte per sector. Door een verschil in percentage zullen de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst en de werkgever  hoger worden. Er zal bijvoorbeeld veel discussie ontstaan onder welke sector een bedrijf valt. Daarnaast zullen de verschillende percentages regelmatig aangesloten moeten worden op de actuele ontwikkelingen. De omvang van de diverse vergoedingen en verstrekkingen moeten per sector in beeld gebracht worden, waardoor de administratieve lasten zullen stijgen. Verschillende percentages voor verschillende sectoren komt niet overeen met de doelstelling van de werkkostenregeling, namelijk het vereenvoudigen van de regels en het verlagen van de administratieve lasten.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Verschillende sectoren in vergoedingen en verstrekkingen'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Het forfaitaire systeem houdt geen rekening met het feit dat in bepaalde sectoren meer aan werknemers wordt vergoed en verstrekt dan in andere sectoren.


  Over de auteur van 'Verschillende sectoren in vergoedingen en verstrekkingen'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.