ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
WerkkostenregelingForfaitaire ruimte in de wkrSectoren forfaitaire ruimte wkr

Verschillen tussen sectoren in vergoedingen en verstrekkingen (2018)

Leren boekhouden met een echt programma? Registreer je nu gratis!

Het forfaitaire systeem houdt geen rekening met het feit dat in bepaalde sectoren in het algemeen meer aan werknemers wordt vergoed en verstrekt dan in andere sectoren. Ondanks dat er grote verschillen tussen de sectoren zijn, is besloten geen verschillen aan te brengen in het percentage aan forfaitaire ruimte per sector.

Er is verschil in vergoedingen en verstrekkingen tussen sectoren. Uit onderzoek komt naar voren dat werkgevers jaarlijks naar schatting ongeveer € 10 miljard aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen betalen, op een totale loonsom van € 290 miljard. Relatief gezien (het aandeel van de bedragen in de loonsom) zijn de vergoedingen en verstrekkingen in de landbouw, horeca, overige dienstverlening en bouw het hoogst. Werkgevers in deze sectoren vergoeden en verstrekken bovengemiddeld veel en zullen dus enige nadelige gevolgen ondervinden van een systeem op basis van een forfaitaire ruimte. Totaal wordt er voor ongeveer 3,6% van de loonsom aan vergoedingen en verstrekkingen betaald door werkgevers. Vergoedingen en verstrekkingen die door werkgevers het meest gebruikt zijn, zijn die voor consumpties tijdens werktijd, personeelsfeesten, -reizen en dergelijke, reizen met eigen vervoer, bijscholing, cursussen, congressen, training en dergelijke, werkkleding, uniformen en dergelijke en maaltijden in verband met overwerk, koopavonden, reizen en dergelijke.

Ondanks dat er grote verschillen tussen de sectoren zijn, is besloten geen verschillen aan te brengen in het percentage aan forfaitaire ruimte per sector. Door een verschil in percentage zullen de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst en de werkgever  hoger worden. Er zal bijvoorbeeld veel discussie ontstaan onder welke sector een bedrijf valt. Daarnaast zullen de verschillende percentages regelmatig aangesloten moeten worden op de actuele ontwikkelingen. De omvang van de diverse vergoedingen en verstrekkingen moeten per sector in beeld gebracht worden, waardoor de administratieve lasten zullen stijgen. Verschillende percentages voor verschillende sectoren komt niet overeen met de doelstelling van de werkkostenregeling, namelijk het vereenvoudigen van de regels en het verlagen van de administratieve lasten.

Volgende artikel »Online geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis e-Boekhouden