Amazon

Werkplek in de wkr: plaats voor het verrichten van arbeid

De definitie van een werkplek luidt als volgt: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is, met dien verstande dat niet als werkplek wordt aangemerkt een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1 van de Huisvestingswet, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  De werkplek thuis wordt in eerste instantie niet als werkplek aangemerkt. Voor gericht vrijgestelde voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op een werkplek worden gebruikt of verbruikt geldt een uitbreiding op het hiervoor beschreven werkplekbegrip. In dergelijke gevallen wordt onder een werkplek tevens verstaan:

  • In geval van thuiswerk in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer. Hierbij valt te denken aan voorzieningen in de vorm van een beeldscherm, een bureaustoel en de verlichting.
  • De plaats waar uitvoering wordt gegeven aan het arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierbij valt te denken aan voorzieningen met betrekking tot een medische keuring of andere medische handelingen.

  Dergelijke voorzieningen kan de werkgever wel onbelast verstrekken en ter beschikking stellen, omdat de werkplek thuis in deze gevallen wel als werkplek wordt aangemerkt.

  Plaatsonafhankelijke werkplek

  Het begrip werkplek is van belang voor de waardering van bepaalde verstrekkingen. Verstrekkingen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden, behoren naar algemene maatschappelijke opvattingen niet tot het loon. In het algemeen zijn deze verstrekkingen met de bedrijfsvoering van de werkgever verbonden. Deze verstrekkingen behoren in eerste instantie wel tot het loonbegrip, maar mogen lager gewaardeerd worden dan de waarde in het economische verkeer. De werkplek is echter een steeds minder onderscheidend en relevant criterium, aangezien men steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk gaat werken.

  Het gaat om een werkplek in ruime zin. Vergaderzalen, bedrijfskantines en een parkeergelegenheid op het terrein van de werkgever vallen bijvoorbeeld ook onder dit begrip. Een werkplek is een plaats die de werknemer gebruikt in verband met het verrichten van arbeid. De werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk voor de werkplek en moet daar voorzieningen voor de werknemers treffen. Het ruime begrip sluit aan bij de maatschappelijke opvattingen over het flexibele werken. Hierdoor vallen niet alleen plekken aan het bureau in een kantoor en de lopende band in een fabriek, maar ook algemenere ruimtes er onder. Bij algemenere ruimtes valt te denken aan een fietsenstalling, fitnessruimte en parkeergelegenheid op het terrein van de werkgever. Het begrip is echter niet zo ruim dat werken onderweg, bijvoorbeeld in de trein of bus, als werkplek wordt aangemerkt. De werkgever heeft dan geen verantwoordelijkheid op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Verantwoordelijkheid heeft hij daarentegen wel in bijvoorbeeld de situatie van een gemeentelijke hovenier die de openbare groenvoorziening verzorgt of van een bouwvakker die graafwerkzaamheden in de openbare ruimte verricht. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor uitzend- en inleenkrachten. Het ruime werkplekbegrip past bij de werkkostenregeling in het kader van vereenvoudiging.

  Verantwoordelijkheid op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

  Voor zover de werkgever ten aanzien van bepaalde voorzieningen geen verantwoordelijkheden heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, is in de werkkostenregeling geen sprake van een werkplek. Dit heeft als nadeel dat voorzieningen voor werknemers die veelal niet op een vaste werkplek werken, niet op nihil gewaardeerd mogen worden. Zo mogen personeelsfeesten, recepties en dergelijke niet op nihil worden gewaardeerd, indien ze niet plaatsvinden op een werkplek. Dit leidt tot ongelijke behandeling. Toch wordt deze ongelijke behandeling geaccepteerd, omdat het een nog onwenselijkere situatie voorkomt. Feesten, recepties en dergelijke op de werkplek horen namelijk naar hun aard in de vrije ruimte. Dit is echter onwenselijk, omdat deze voorzieningen dan gewaardeerd zouden moeten worden en geregistreerd zou moeten worden hoeveel werknemers feitelijk gebruik maken van deze voorzieningen. Het voorgaande geldt ook voor fitness op de werkplek (nihilwaardering) en fitness elders (ten laste van forfaitaire ruimte) en parkeren op het terrein van de werkgever (nihilwaardering) en een vergoeding voor parkeren op een openbare parkeergelegenheid (ten laste van forfaitaire ruimte).

  Privévoorkeur van de werknemer

  De forfaitaire ruimte is bedoeld voor verstrekkingen waar de privévoorkeur van de werknemer sterk is en de rol van de werkgever beperkt. Voorzieningen op de werkplek zijn gebonden aan de werkgever, waardoor een lagere waardering gerechtvaardigd is. Een werknemer is namelijk enigszins gebonden aan de werkplek die hij door zijn werkgever krijgt aangewezen. Een werkplek in een woning en dergelijke van de werknemer wordt niet als werkplek aangemerkt, omdat hier de privévoorkeur sterk is. Het gaat hierbij niet alleen om woningen die als hoofdverblijf dienen, maar ook werkplekken in bijvoorbeeld vakantiewoningen. Het maakt geen verschil of de woning gekocht of gehuurd is.

  De werkplek in online boekhoudprogramma's

  In online boekhoudprogramma's kun je aanschaffingen en kosten met betrekking tot de werkplek op afzonderlijke grootboekrekeningen boeken.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Werkplek in de wkr: plaats voor het verrichten van arbeid'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Werkplek: een plaats die de werknemer gebruikt in verband met het verrichten van arbeid en waarvoor de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is.


  Over de auteur van 'Werkplek in de wkr: plaats voor het verrichten van arbeid'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.