Gratis e-Boekhouden.nl

Wkr principes: eenvoud, rechtvaardigheid en rechtszekerheid

Bij het ontwikkelen van de werkkostenregeling is rekening gehouden met verschillende criteria: eenvoud, rechtvaardigheid, rechtszekerheid en lage administratieve lasten. Een eenvoudig stelsel houdt in dat alle kosten voor voorzieningen als loon worden gezien, waarbij de werkgever deze als eindheffingsbestanddeel kan aanwijzen of deze individueel kan verlonen.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Deze wijze zal lang niet altijd aansluiten bij de maatschappelijke opvattingen over het loonbegrip. Daartegenover staat een stelsel waarbij van elke voorziening precies wordt bijgehouden in welke mate het gebruik zakelijk en privé is. Dit is het meest rechtvaardige stelsel en geeft door middel van veel detailregels veel rechtszekerheid, maar ook grote administratieve lasten.

  Een eenvoudig stelsel staat vaak tegenover een rechtvaardig stelsel. In de werkkostenregeling zijn de verschillende criteria tegen elkaar afgewogen om tot een optimaal stelsel te komen.

  In het kader van het fiscale pakket 2010 werden twee wetsvoorstellen ingediend, die geheel zijn gewijd aan het terugdringen van de administratieve lasten en uitvoeringskosten van de belastingheffing. Het gaat hierbij om het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip en het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2010, waardoor er structureel € 0,5 miljard aan administratieve lasten en uitvoeringskosten zou worden bespaard.

  In de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 zijn vereenvoudigingen opgenomen met betrekking tot de inkomstenbelasting, loonheffingen, accijnzen en motorrijtuigenbelasting en enkele formeelrechtelijke zaken.

  Vereenvoudiging van vrije vergoedingen en verstrekkingen

  Onder de vereenvoudiging van de loonheffingen valt de vereenvoudiging van het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. De vereenvoudiging is een breed levende wens. Vergoedingen zijn in geld genoten loon, zoals reiskosten-, studiekosten- en maaltijdvergoedingen. Verstrekkingen zijn niet in geld genoten loon, ofwel loon in natura, zoals werkkleding, kerstpakketten en fietsen voor het woon-werkverkeer. De vergoedingen en verstrekkingen bestonden uit 29 categorieën, waarvoor specifieke regels golden. Voorbeelden van categorieën zijn werkkleding, kerstpakketten, fietsen, laptops en bedrijfsfitness. De oorspronkelijke systematiek was erg gedetailleerd en uitgebreid, waarbij het ook nog eens regelmatig werd aangepast aan de veranderende omstandigheden.

  Vergoedingen en verstrekkingen hebben aan de ene kant een zakelijk karakter, aan de andere kant een beloningskarakter, met daartussen vele mengvormen. Het loon van een werknemer volgens een arbeidsovereenkomst is zonder twijfel belast loon. Bij de mengvormen was het telkens de vraag in hoeverre sprake was van een zakelijkheid (onbelast) of van een beloning (belast). Het antwoord was veelal afhankelijk van subjectieve elementen, zoals de besparingswaarde op privéuitgaven. Vergoedingen en verstrekkingen met een gemengd karakter worden ook wel aangeduid als zwak loon. De regelgeving bestond uit een lange lijst met kostensoorten met een gemengd karakter, waaruit de belastbaarheid duidelijk moest blijken, maar daardoor juist onoverzichtelijk en onduidelijk was geworden.

  De vereenvoudiging had dan ook tot doel het aantal bestaande regels te verminderen. Veel van de specifieke regels zijn vervallen met de invoering van de zogenoemde werkkostenregeling. Daarbij zijn er zo min mogelijk nieuwe definities bedacht, zodat de werkkostenregeling zoveel mogelijk voort bouwt op bestaande wettelijke begrippen. Gedetailleerde regelgeving geeft meer zekerheid, maar ook veel administratieve lasten. Een open norm geeft minder zekerheid, maar biedt meer flexibiliteit, beperkt de administratieve lasten en heeft als voordeel dat de fiscale regelgeving niet achter hoeft te lopen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

  Eenvoud, rechtvaardigheid, rechtszekerheid en administratieve lasten

  Bij het ontwikkelen van de werkkostenregeling is rekening gehouden met verschillende criteria: eenvoud, rechtvaardigheid, rechtszekerheid en lage administratieve lasten. Een eenvoudig stelsel houdt in dat alle kosten voor voorzieningen als loon worden gezien, waarbij de werkgever deze als eindheffingsbestanddeel kan aanwijzen of deze individueel kan verlonen. Deze wijze zal lang niet altijd aansluiten bij de maatschappelijke opvattingen over het loonbegrip. Daartegenover staat een stelsel waarbij van elke voorziening precies wordt bijgehouden in welke mate het gebruik zakelijk en privé is. Dit is het meest rechtvaardige stelsel en geeft door middel van veel detailregels veel rechtszekerheid, maar ook grote administratieve lasten. Een eenvoudig stelsel staat vaak tegenover een rechtvaardig stelsel. In de werkkostenregeling zijn de verschillende criteria tegen elkaar afgewogen om tot een optimaal stelsel te komen.

  Invoeren van de werkkostenregeling

  De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011, waarna nog gedurende vier jaren gekozen kon worden tussen het oude en het nieuwe regime. Vanaf 2015 is iedere werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. De overgangsregeling gaf werkgevers de gelegenheid zich goed voor te bereiden. Ten eerste hadden werkgevers op deze manier de tijd om hun bedrijfsprocessen goed in te richten, waarbij eventuele investeringen beter gepland konden worden. Ten tweede konden werkgevers een keuze maken voor het voor hen voordeligste regime, afhankelijk van de gerichte vrijstellingen en lagere waarderingen.

  Door de invoering van de werkkostenregeling zijn alle bestaande afspraken met de Belastingdienst met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Deze afspraken zijn destijds gemaakt op basis van de op dat moment geldende regelgeving en passen niet meer in de huidige situatie. Door de vereenvoudiging zullen nieuwe afspraken slechts in beperkte mate nodig zijn. Afspraken die zijn vastgelegd in collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten behoeven niet gewijzigd te worden. Uiteraard kunnen werkgevers en werknemers deze wel aanpassen aan de nieuwe situatie.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Wkr principes: eenvoud, rechtvaardigheid en rechtszekerheid'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Bij de werkkostenregeling is rekening gehouden met criteria: eenvoud, rechtvaardigheid, rechtszekerheid en lage administratieve lasten.


  Over de auteur van 'Wkr principes: eenvoud, rechtvaardigheid en rechtszekerheid'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.