De eSim van Simyo beweegt met je mee

Beschrijving van human resource management en personeelszaken

Beschrijving van de administratieve organisatie van human resource management en personeelszaken. De factor arbeid en de arbeidskosten zijn binnen organisaties erg belangrijk en vormen een grote kostenpost.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Human resources management

  Human resources management:

  • wervings-, selectie- en ontslagproces;  toekomstige personeelsbehoeften in totaal en per aard van het werk: nieuwe leden, huren/oproepen, omscholen/bijscholen, afsluiten van arbeidsovereenkomsten en loonhoogte, aanzeggen tot ontslag in de benodigdheden vastleggen.
  • belonen; minimale en maximale beloning per functie, ontwikkelen van loonstructuur, vaststellen van improductiviteit, brutoloon en nettoloon berekenen, vastleggen overeengekomen mutaties in de loonsom, vaststellen van periodieke verhogingen, uitbetaling.
  • ontwikkeling van arbeidspotentieel; vastleggen aanwezige en gewenste kennis, vaardigheden en ervaring, loopbaanplanning, vastleggen van trainingen, cursussen, vastleggen van interesses en ambities, opleidingsactiviteiten organiseren.
  • beoordeling; aard, verantwoordelijkheden en norm van prestaties per functie, vastleggen van geleverde prestaties, afnemen van gesprekken, vastleggen van historie per personeelslid.
  • registraties, controles en toerekening van kosten; registratie van sollicitanten, van afgesloten arbeidsovereenkomsten, van werknemersgegevens, van loonbetalingen en afrekeningen, splitsing van loon naar kostenplaats, uitvoeren van controle op beschikbaarheid, aanwezigheid en verantwoorde uren, loonberekening, loonbetaling.

  Inkopen door pz, arbeidspotentieel is voorraad werkeenheden arbeid in uren, schulden zoals lonen, betaling, administratie.

  Afdeling personeelszaken is als het ware een inkoopafdeling. Personeelsbureau: aantrekken en in stand houden van een optimaal arbeidspotentieel in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Er is een beschikkende functie mbt arbeid. Deze functionaris moet onafhankelijk zijn tov de aanwezigheidscontrole, loonberekening of -betaling. Personeelsbeleid: berekenen en vaststellen van het benodigde arbeidspotentieel in kwantitatieve en kwalitatieve zin. De volgende gegevens zijn nodig van de planning; organisatiestructuur, arbeidscapaciteit per afdeling en per functie, functiebeschrijvingen, huidige bezetting, het aanbod, verloopcijfers.

  De arbeidskosten kunnen begroot worden adhv cao’s, waarbij ook secundaire voorwaarden van belang zijn. Werving en selectie: afsluiten van arbeidsovereenkomsten met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook de ontslagprocedure wordt hier behandeld. Personeelsadministratie: een personeelsdossier bijhouden met een doorlopende nummering van arbeidsovereenkomsten met afsluit- en ingangsdatum.

  Vastleggingen HRM

  Primaire vastlegging: directe personeelsgegevens, loongegevens, ingang-, wijzigings- en beëidndigingsdata en rekeningnummerds.

  Secundaire vastleggingen: antecedenten, bekwaamheden, prestaties ambities, promotiekansen, tevredenheidsscore, afwezigheid, gezinssamenstelling.

  Lonen zijn belangrijk: de grootste kostenpost, geen facturen maar eigen berekeningen, ingewikkeldheid, contante betaling, geen materiële tegenwaarde.

  Er moet controle zijn op de aanwezigheid, omdat de tijd de basis is voor het loon, door bijvoorbeeld oogcontrole, mentaliteit van personeel en voorbeeldgedrag van leidinggevenden, registratieapparatuur, sociale controle, portiersfunctie, routelijsten, telefonische meldingsplicht. Door de registratie van de uren van komen en gaan wordt de afwezigheid en de aanwezigheid berekend (shoptime). Daarnaast wordt de gedetailleerde tijdverantwoording door chef of bedrijfsbureau berekend (jobtime).

  Stukloon: lineair verband tussen het loon en de geproduceerde goederen.

  Tijdloon: loon over een periode met onderbezettingsverliezen en efficiencyverschillen.

  Premieloon: tijdloon + loon afhankelijk van de prestaties.

  Aanspraak op loon maken personen met wie een arbeidsovereenkomst is gesloten, die arbeid hebben geleverd of die afwezig waren met een geldige reden.

  Lonen boeken in het beste boekhoudprogramma

  In het beste online boekhoudprogramma kun je de lonen eenvoudig boeken. Ook kan je er in bijhouden wat de looncomponenten per afdeling of kostenplaats zijn.

  Volgende artikel »

  Gepubliceerd op: 26-12-2016 | Bijgewerkt op: 16-10-2021 | Door:

  Deel 'Beschrijving van human resource management en personeelszaken'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Beschrijving van de administratieve organisatie van human resource management en personeelszaken. Arbeid en de arbeidskosten zijn erg omvangrijk.

  e-Boekhouden
  15 maand gratis
  Exact Online
  1 maand gratis
  eAccounting
  12 maand gratis