Loonsom in de wkr: 1,2% van de totale loonsom per jaar

De hoogte van het forfait is afhankelijk gemaakt van de totale loonsom per kalenderjaar van de werkgever. In de praktijk is dit het totaal van kolom veertien van de loonstaat. Hierdoor kan een directe aansluiting worden gemaakt tussen de financiële administratie en de loonadministratie.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Verschillen per sector

  De forfaitaire ruimte zal per werkgever verschillen. Het voordeel hiervan is dat het forfait aansluit bij het verschil in werknemersaantallen per onderneming. Het forfaitaire systeem houdt echter geen rekening met het feit dat in bepaalde sectoren in het algemeen meer aan werknemers wordt vergoed en verstrekt dan in andere sectoren. Ook kunnen ondernemingen met hoogbetaalde werknemers in absolute bedragen meer vrij vergoeden en verstrekken dan ondernemingen met laagbetaalde werknemers. Dit verschil is gerechtvaardigd, doordat volgens de Belastingdienst relatief meer aan hoogbetaalde werknemers wordt verstrekt en vergoed vanwege hun kostenpatroon, dan aan laagbetaalde werknemers.

  Verschillen binnen een onderneming

  Ook binnen een onderneming zullen verschillen bestaan tussen groepen werknemers. Aan de ene groep zal meer vergoed en verstrekt worden dan aan de andere groep. Dit verschil wordt opgevangen door het forfait te stellen op de totale loonsom van de gehele onderneming. Het tekort aan forfaitaire ruimte bij de ene groep wordt dan gecompenseerd door een overschot aan ruimte bij de andere groep.

  Ook houdt het forfaitaire systeem geen rekening met het verschil in de hoogte van vergoedingen en verstrekkingen tussen de verschillende kalenderjaren. Zo kan een 10-jarig jubileum van een onderneming in dat kalenderjaar leiden tot een enorme overschrijding van de forfaitaire ruimte, terwijl in de andere jaren de ruimte deels onbenut blijft. Omwille van de uitvoerbaarheid en handhaving is aangesloten bij de loonsom en eindheffingsbestanddelen van een kalenderjaar. Een werkgever kan dus geen forfaitaire ruimte reserveren of een kostenpost afschrijven over meerdere jaren.

  Loon uit vroegere dienstbetrekking

  Loon uit vroegere dienstbetrekking wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de forfaitaire ruimte, indien de inhoudingsplichtige in meer dan bijkomstige mate (>10% van de totale loonsom) loon uit vroegere dienstbetrekking verstrekt. Het rekenen van loon uit vroegere arbeid tot de grondslag ter berekening van de vrije ruimte zou met name de actieve werknemers onbedoeld bevoordelen.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Loonsom in de wkr: 1,2% van de totale loonsom per jaar'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  De hoogte van het forfait is afhankelijk van de totale loonsom per kalenderjaar. In de praktijk is dit het totaal van kolom veertien van de loonstaat.


  Over de auteur van 'Loonsom in de wkr: 1,2% van de totale loonsom per jaar'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.