ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
WerkkostenregelingForfaitaire ruimte in de wkrLoonsom forfaitaire ruimte wkr

Loonsom in de wkr: 1,2% van de totale loonsom per jaar (2018)

Leren boekhouden met een echt programma? Registreer je nu gratis!

De hoogte van het forfait is afhankelijk gemaakt van de totale loonsom per kalenderjaar van de werkgever. In de praktijk is dit het totaal van kolom veertien van de loonstaat. Hierdoor kan een directe aansluiting worden gemaakt tussen de financiële administratie en de loonadministratie.

De forfaitaire ruimte zal per werkgever verschillen. Het voordeel hiervan is dat het forfait aansluit bij het verschil in werknemersaantallen per onderneming. Het forfaitaire systeem houdt echter geen rekening met het feit dat in bepaalde sectoren in het algemeen meer aan werknemers wordt vergoed en verstrekt dan in andere sectoren. Ook kunnen ondernemingen met hoogbetaalde werknemers in absolute bedragen meer vrij vergoeden en verstrekken dan ondernemingen met laagbetaalde werknemers. Dit verschil is gerechtvaardigd, doordat volgens de Belastingdienst relatief meer aan hoogbetaalde werknemers wordt verstrekt en vergoed vanwege hun kostenpatroon, dan aan laagbetaalde werknemers.

Ook binnen een onderneming zullen verschillen bestaan tussen groepen werknemers. Aan de ene groep zal meer vergoed en verstrekt worden dan aan de andere groep. Dit verschil wordt opgevangen door het forfait te stellen op de totale loonsom van de gehele onderneming. Het tekort aan forfaitaire ruimte bij de ene groep wordt dan gecompenseerd door een overschot aan ruimte bij de andere groep.

Ook houdt het forfaitaire systeem geen rekening met het verschil in de hoogte van vergoedingen en verstrekkingen tussen de verschillende kalenderjaren. Zo kan een 10-jarig jubileum van een onderneming in dat kalenderjaar leiden tot een enorme overschrijding van de forfaitaire ruimte, terwijl in de andere jaren de ruimte deels onbenut blijft. Omwille van de uitvoerbaarheid en handhaving is aangesloten bij de loonsom en eindheffingsbestanddelen van een kalenderjaar. Een werkgever kan dus geen forfaitaire ruimte reserveren of een kostenpost afschrijven over meerdere jaren.

Loon uit vroegere dienstbetrekking wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de forfaitaire ruimte, indien de inhoudingsplichtige in meer dan bijkomstige mate (>10% van de totale loonsom) loon uit vroegere dienstbetrekking verstrekt. Het rekenen van loon uit vroegere arbeid tot de grondslag ter berekening van de vrije ruimte zou met name de actieve werknemers onbedoeld bevoordelen.

Volgende artikel »Online geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis e-Boekhouden