Alles-of-niets-benadering: voorziening is zakelijk óf privé

Het noodzakelijkheidscriterium gaat uit van de gedachte dat het verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen van zaken waarvan de werkgever het in redelijkheid nodig en noodzakelijk vindt dat zijn werknemers die in hun werk gebruiken, geheel buiten het loonbegrip blijven. Door dit criterium zullen niet meer alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loonbegrip behoren, terwijl ze dit zonder het noodzakelijkheidscriterium wel zouden doen.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Alles-of-niets-benadering

  Vereenvoudiging kan worden bereikt door het privévoordeel bij gemengde kosten te vervangen door een alles-of-niets-benadering. Is een vergoedde of verstrekte voorziening noodzakelijk voor het verrichten van werkzaamheden, dan speelt het eventuele privévoordeel geen rol meer. Dit betekent dat het eventuele privévoordeel niet meer bepalend is, maar de achtergrond van de voorziening. Als de voorziening met name een zakelijke achtergrond heeft waarbij de werkgever deze in redelijkheid noodzakelijk acht voor de uitoefening van de dienstbetrekking, dan blijft eventueel privévoordeel buiten beschouwing.

  Een dergelijke voorziening behoort dan niet tot het loon. Een voorziening die is gericht op het belonen van een werknemer, maar die ook gebruikt wordt bij de uitoefening van de dienstbetrekking, behoort wel tot het loon. Splitsing van gemengde kosten in een onbelast zakelijk deel en een belast privévoordeel komt niet meer voor. De alles-of-niets-benadering wordt als een knelpunt ervaren, omdat werkgevers de vergoeding of verstrekking zullen proberen te splitsen in een belast en onbelast deel ingeval de vergoeding of verstrekking geheel belast zou worden door deze benadering.

  Gerichte vrijstelling

  Er geldt een gerichte vrijstellingen voor de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoeding of verstrekking in de vorm van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, die naar het redelijke oordeel van de inhoudingsplichtige noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Als voorwaarde geldt dat de werknemer verplicht is tot teruggaaf van de voorziening of tot vergoeding van de restwaarde voor zover de voorziening voor rekening van de werknemer is gekomen en deze niet langer noodzakelijk is voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

  Als het gereedschap door de werkgever is verstrekt, dan is de werkgever eigenaar en ligt het voor de hand dat de werknemer bij beëindiging van zijn dienstverband het gereedschap moet inleveren. Als het gereedschap door de werkgever is vergoed, dan is de werknemer eigenaar en ligt het niet voor de hand dat de werknemer het gereedschap bij beëindiging van zijn dienstverband het gereedschap moet inleveren. In het laatste geval moet de werknemer de restwaarde vergoeden, omdat er privévoordeel ontstaat. Het vergoeden van privévoordeel past niet binnen de alles-of-niets-benadering, waarin geen rekening wordt gehouden met enig privévoordeel. Daarbij moet een werkgever alsnog per werknemer bijhouden welke bedragen voor welke gereedschappen zijn vergoed. Vervolgens moet de werkgever bij beëindiging van het dienstverband van de werknemer de gereedschappen taxeren. Dit leidt tot meer administratieve lasten. De voorwaarde is niet eenvoudig en moeilijk uitvoerbaar.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Alles-of-niets-benadering: voorziening is zakelijk óf privé'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Alles-of-niets-benadering in de wkr: is een vergoedde of verstrekte voorziening noodzakelijk, dan speelt het privévoordeel geen rol meer.


  Over de auteur van 'Alles-of-niets-benadering: voorziening is zakelijk óf privé'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.