Doe je ding deals van Simyo

Waarde van verstrekkingen in de wkr: waarde economische verkeer

Verstrekkingen zijn niet in geld genoten loon, ofwel loon in natura. Omdat verstrekkingen toch tegen een bepaalde waarde in de loonadministratie moeten worden opgenomen, zijn er waarderingsregels. Als hoofdregel voor waardering van verstrekkingen geldt de waarde in het economische verkeer.

Factuurbedrag als waardering

Ingeval door een derde een bedrag aan de werkgever in rekening wordt gebracht, wordt het door de derde in rekening gebrachte bedrag in aanmerking genomen (factuurbedrag). Een derde is in dit geval niet een verbonden vennootschap. Het factuurbedrag is het bedrag inclusief omzetbelasting. Er wordt niet uitgegaan van de besparingswaarde voor de werknemer, omdat de werkgever in het algemeen de belastinglast draagt. Vergoedingen en verstrekkingen hoeven niet meer per individuele werknemer bijgehouden te worden. De bepaling van de besparingswaarde bracht veel discussie te weeg, die hiermee verleden tijd is.

Het voordeel van de factuurwaarde is dat er directe aansluiting is tussen de financiële administratie en de loonadministratie. Vergoedingen en verstrekkingen kunnen namelijk rechtstreeks op de kostenrekeningen geboekt worden, waarop alle forfaitaire kosten behoren te staan. Daarbij is er in de wetgeving geen rekening gehouden met het feit dat kosten meestal exclusief omzetbelasting geboekt worden, terwijl het factuurbedrag inclusief omzetbelasting in aanmerking genomen moet worden. Bij het berekenen van het bedrag dat in de forfaitaire ruimte moet worden ingeboekt, kan de werkgever met de Belastingdienst afspreken dat hij de gemiddelde omzetbelastingdruk over de verschillende voorzieningen uit de forfaitaire ruimte in aanmerking neemt.

Verkoopprijs als waardering

Er is geen inkoopfactuur aanwezig voor goederen uit de eigen onderneming van de werkgever, dus ook geen factuurwaarde. Voor verstrekking van goederen uit eigen onderneming wordt uitgegaan van de verkoopprijs die aan een onafhankelijke derde in rekening wordt gebracht. Het moet daarbij gaan om een prijs die in voor het overige overeenkomstige omstandigheden voor een derde geldt.

Eigen bijdragen van de werknemer

De waarde wordt verminderd met de eigen bijdragen van de werknemers, maar niet verder dan tot nihil. De eigen bijdragen hoeven niet per individuele werknemer bijgehouden te worden, maar mogen als totaalbedrag in mindering worden gebracht op het betreffende eindheffingsbestanddeel. Deze benadering op werkgeversniveau in plaats van op werknemersniveau is een uitvloeisel van de in de tussenevaluatie gesignaleerde knelpunten.

De waarde van verstrekkingen in online boekhoudprogramma's

In online boekhoudprogramma's kun je de waarde van de verstrekkingen niet rechtstreeks verwerken. Wel kun je eenvoudig de waarde van de verstrekking achterhalen via het inkoopdagboek. Eigen bijdragen van de werknemer kun je op een afzonderlijke grootboekrekening boeken.

Volgende artikel »


Deel 'Waarde van verstrekkingen in de wkr: waarde economische verkeer'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Als hoofdregel voor waardering van verstrekkingen geldt de waarde in het economische verkeer. Verstrekkingen zijn niet in geld genoten loon, ofwel loon in natura.


Steun deze gratis website over online boekhouden en administratie

Waardeer je de informatie op deze website? Wil je dat deze site over online boekhouden en administratie gratis blijft? Ik, Patrick, ben een gewone burger die dit allemaal vrijwillig doet en kan daarom jouw hulp van harte gebruiken door:

  • het delen van pagina's en nieuws op je social media-accounts.
  • de social media-pagina's van deze website te liken en volgen.
  • een donatie te doen.
  • een boekhoudprogramma gratis te proberen via links en banners van deze website.

Alvast heel erg bedankt!

e-Boekhouden
15 maand gratis
Exact Online
1 maand gratis
Twinfield
1 maand gratis