KPN

Noodzakelijkheidscriterium: kosten om werk uit te voeren

Wat voor een werknemer noodzakelijk is om zijn werk naar behoren te kunnen doen, zou niet tot het loon moeten behoren. Het noodzakelijkheidscriterium sluit goed aan bij de maatschappelijke beleving.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Forfaitaire ruimte

  De forfaitaire ruimte is vooral gericht op vergoedingen en verstrekkingen met een gemengd karakter. Naar maatschappelijke opvattingen zou de forfaitaire ruimte niet bestemd moeten zijn voor vergoedingen en verstrekkingen waarvan de werknemer geen voordeel ervaart. Het werkplekcriterium, dat geldt voor nihilwaarderingen en forfaitaire waarderingen, sluit niet helemaal aan op wat naar maatschappelijke opvattingen tot het loonbegrip behoort. Door het criterium vallen namelijk bepaalde zaken in de vrije ruimte die men niet als beloningsvoordeel ervaart. Een printer op de werkplek thuis is bijvoorbeeld belast, terwijl een ter beschikking gestelde bureaustoel op de werkplek thuis onbelast is, omdat deze als voorziening die voortvloeit uit de Arbeidsomstandighedenwet op nihil gewaardeerd wordt.

  Werkplekcriterium

  Het werkplekcriterium is per 1 januari 2015 in bepaalde gevallen vervangen door een algemener criterium om te bepalen of iets wel of niet tot het loonbegrip behoort: het noodzakelijkheidscriterium in de vorm van een gerichte vrijstelling. Wat voor een werknemer noodzakelijk is om zijn werk naar behoren te kunnen doen zou niet tot het loon moeten behoren, ook al heeft de werknemer hier ook een privévoordeel van. Noodzakelijk betekent dat de werknemer zonder de voorziening zijn dienstbetrekking niet goed kan uitoefenen. Dit criterium sluit beter aan bij de maatschappelijke beleving, omdat niet de overheid maar de werkgever beslist wat noodzakelijk is voor de werknemer om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Het gaat niet om wat de werknemer als voordeel ervaart of wordt geacht te ervaren, maar wat de werkgever heeft beoogt.

  Zo’n open norm geeft veel vrijheid aan de werkgever, waardoor het loonbegrip beter aansluit op de huidige en toekomstige maatschappelijke opvattingen daarover. Ook behoeft een open norm weinig detailregels. Een nadeel van de open norm is het feit dat er veel discussie zal ontstaan tussen werkgevers en de Belastingdienst. Er is namelijk minder rechtszekerheid voor werkgevers. Enige inkadering van het noodzakelijkheidscriterium is dus wel wenselijk.

  Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en forfaitaire waarderingen

  Doordat noodzakelijke vergoedingen en verstrekkingen niet meer onder het loonbegrip vallen, hoeven deze ook niet meer in de loonadministratie vastgelegd te worden. Ook de lijst met gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en forfaitaire waarderingen kan worden beperkt. Doordat er minder vergoedingen en verstrekkingen onder het loonbegrip vallen, vallen er minder kosten in de forfaitaire ruimte. Deze ruimte kan vervolgens worden opgevuld met kosten die niet noodzakelijk zijn en dus een beloningskarakter hebben. Door het noodzakelijkheidscriterium zal de forfaitaire ruimte minder snel worden overschreden, waardoor er minder belasting geheven kan worden. Om de regeling budgetneutraal te laten verlopen, is de forfaitaire ruimte verkleind met de introductie van het noodzakelijkheidscriterium.

  Een eventuele bijdrage van een werknemer voor een voorziening doet niets af aan de noodzakelijkheid ervan. Deze bijdrage moet worden verrekend met het loon van de betreffende werknemer.

  Het noodzakelijkheidscriterium in online boekhoudprogramma's

  In online boekhoudprogramma's is het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling niet direct bij te houden. In veel programma's kun je wel notities bij inkoopfacturen maken waarin je de noodzaak van de aankoop omschrijft.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Noodzakelijkheidscriterium: kosten om werk uit te voeren'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Noodzakelijkheidscriterium in de wkr: wat voor een werknemer noodzakelijk is om zijn het naar behoren te kunnen doen, behoort niet tot het loon.


  Over de auteur van 'Noodzakelijkheidscriterium: kosten om werk uit te voeren'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.