Beschrijving van het treasury management

Beschrijving van de administratieve organisatie van het treasury management: beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Treasury management: beheer van geldmiddelen (cashmanagement), werkkapitaal, risico’s, investor relations (dividend), corporate finance (bewaking vermogensstructuur), financiering. In-house banking: externe financiering wordt minder gebruikt. Er dient functiescheiding te zijn tussen registreren van mutaties en het bewaren. Doelstelling: de onderneming liquide en solvabel houden.

  Defensief: beschikbaarheid van geldmiddelen, continuïteit, offensief: afzonderlijke afdeling (rente, valutaresultaten). Ook kan de treasury afdeling een winstoogmerk hebben, waarbij overtollige middelen tegen rendement worden uitgezet. Daarentegen kan de afdeling ook risico’s afdekken.

  Plaats in de organisatie: centrale afdeling. Maatregelen van interne betrouwbaarheid: procedures en richtlijnen tav afhandeling en registratie van transacties, limieten tav posities en tegenpartijen, functiescheiding tussen beschikkende (treasurer), bewarende (kas/bank), registrerende (back office) en controlerende (administratie) functie.

  De procuratiehouder moet bij de tegenpartij bekend zijn. De overeenkomsten moeten bevestigd worden door de tegenpartij. Controlehandelingen: naleving van AO/IC, aansluiten van posities, limieten ed.

  Activiteiten:

  • Geldmiddelenbeheer: cashmanagement: plannen en reguleren van geldstromen.
  • Werkkapitaalbeheer: adviserend tav debiteuren/crediteuren, liquiditeitspositie.
  • Risicobeheer: valuta, interest en tegenpartijrisico.
  • Financiering: aandelen, obligatieleningen en andere leningen uitgeven.
  • Investor relations/bankrelaties: onderhouden van relaties met financiers.

  De hoogste leiding dient kaders voor de treasurer aan te geven, zoals bevoegdheden en limieten. Bij financiële instellingen ligt de nadruk meer op offensieve doelstellingen, terwijl bij niet-financiële instellingen er geen winstoogmerk is. In-house bank of agencystructuur: afzonderlijke bv verdeeld de liquiditeiten in de vorm van leningen.

  Door liquiditeitsplanning kan de treasurer tekorten of overschotten reguleren. Bij regulatie van saldi worden deze optimaal bij banken aangehouden (valutering, rente). Bij banken worden de meest gunstige voorwaarden gevraagd. Door de automatisering kunnen bankafschriften rechtstreeks digitaal worden overgenomen van de bank.

  Risicobeheersing

  Kwantificeren en nemen van maatregelen ter minimalisering van de gevolgen van risico’s. Risico’s:

  • Marktrisico’s: negatieve resultaten door marktomstandigheden, zoals interest, valuta, verhandelbaarheid. Translatierisico (omrekening in jaarrekening), transactierisico en economisch risico.
  • Tegenpartijrisico’s: nakomen van verplichtingen.
  • Operationele risico’s: leemten in organisatie.
  • Juridische risico’s: contractuele bepalingen.

  Afdekken van risico’s door AO/IC en innemen van posities op financiële markten.

  Subadministratie vreemde valuta

  Er moet een subadministratie per vreemde valuta zijn (rechten, plichten, liquide middelen, economische voorraad, transacties), waardoor per valuta het risico bepaald kan worden. Ook moet in het grootboek de tegenwaarde in eigen valuta zijn. Bij externe banken hoeft er geen functiescheiding te zijn tussen bewaring en registratie. Bijschrijving geschiedt adhv bankbescheiden, afschrijving kan obv eigen betaalopdrachten of obv bankbescheiden.

  Treasury management in het beste boekhoudprogramma

  Treasury management in het beste online boekhoudprogramma is erg goed mogelijk. Kasstromen en vreemde valuta zijn eenvoudig bij te houden.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Beschrijving van het treasury management'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Beschrijving van de administratieve organisatie van het treasury management: beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico's en financiering.


  Over de auteur van 'Beschrijving van het treasury management'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.