succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
Administratieve organisatieTreasury management

Beschrijving van het treasury management

Beschrijving van de administratieve organisatie van het treasury management: beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering.

Treasury management: beheer van geldmiddelen (cashmanagement), werkkapitaal, risico’s, investor relations (dividend), corporate finance (bewarking vermogensstructuur), financiering. In-house banking: externe financiering wordt minder gebruikt. Er dient functiescheiding te zijn tussen registreren van mutaties en het bewaren. Doelstelling: de onderneming liquide en solvabel houden. Defensief: beschikbaarheid van geldmiddelen, continuïteit, offensief: afzonderlijke afdeling (rente, valutaresultaten). Ook kan de treasury afdeling een winstoogmerk hebben, waarbij overtollige middelen tegen rendement worden uitgezet. Daarentegen kan de afdeling ook risico’s afdekken. Plaats in de organisatie: centrale afdeling. Maatregelen van interne betrouwbaarheid: procedures en richtlijnen tav afhandeling en registratie van transacties, limieten tav posities en tegenpartijen, functiescheiding tussen beschikkende (treasurer), bewarende (kas/bank), registrerende (back office) en controlerende (administratie) functie. De procuratiehouder moet bij de tegenpartij bekend zijn. De overeenkomsten moeten bevestigd worden door de tegenpartij. Controlehandelingen: naleving van AO/IC, aansluiten van posities, limieten ed.
Activiteiten:

De hoogste leiding dient kaders voor de treasurer aan te geven, zoals bevoegdheden en limieten. Bij financiële instellingen ligt de nadruk meer op offensieve doelstellingen, terwijl bij niet-financiële instellingen er geen winstoogmerk is. In-house bank of agencystructuur: afzonderlijke bv verdeeld de liquiditeiten in de vorm van leningen.
Door liquiditeitplanning kan de treasurer tekorten of overschotten reguleren. Bij regulatie van saldi worden deze optimaal bij banken aangehouden (valutering, rente). Bij banken worden de meest gunstige voorwaarden gevraagd. Door de automatisering kunnen bankafschriften rechtstreeks digitaal worden overgenomen van de bank.
Risicobeheersing: kwantificeren en nemen van maatregelen ter minimalisering van de gevolgen van risico’s. Risico’s:

Afdekken van risico’s door AO/IC en innemen van posities op financiële markten.

Er moet een subadministratie per vreemde valuta zijn (rechten, plichten, liquide middelen, economische voorraad, transacties), waardoor per valuta het risico bepaald kan worden. Ook moet in het grootboek de tegenwaarde in eigen valuta zijn. Bij externe banken hoeft er geen functiescheiding te zijn tussen bewaring en registratie. Bijschrijving geschiedt adhv bankbescheiden, afschrijving kan obv eigen betaalopdrachten of obv bankbescheiden.

Volgende artikel »


Gratis Exact boekhouden
XGratis Twinfield