ALGEMEEN
 WETTEN EN REGELS
 DE BOEKHOUDING
 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
 JAARREKENING SAMENSTELLEN
 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
 WERKKOSTENREGELING
 AANGIFTE BTW/ OMZETBELASTING
Administratieve organisatieTreasury management

Beschrijving van het treasury management

15 maanden gratis e-Boekhouden.nl voor ondernemers én studenten!

Beschrijving van de administratieve organisatie van het treasury management: beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering.

Treasury management: beheer van geldmiddelen (cashmanagement), werkkapitaal, risico’s, investor relations (dividend), corporate finance (bewarking vermogensstructuur), financiering. In-house banking: externe financiering wordt minder gebruikt. Er dient functiescheiding te zijn tussen registreren van mutaties en het bewaren. Doelstelling: de onderneming liquide en solvabel houden. Defensief: beschikbaarheid van geldmiddelen, continuïteit, offensief: afzonderlijke afdeling (rente, valutaresultaten). Ook kan de treasury afdeling een winstoogmerk hebben, waarbij overtollige middelen tegen rendement worden uitgezet. Daarentegen kan de afdeling ook risico’s afdekken. Plaats in de organisatie: centrale afdeling. Maatregelen van interne betrouwbaarheid: procedures en richtlijnen tav afhandeling en registratie van transacties, limieten tav posities en tegenpartijen, functiescheiding tussen beschikkende (treasurer), bewarende (kas/bank), registrerende (back office) en controlerende (administratie) functie. De procuratiehouder moet bij de tegenpartij bekend zijn. De overeenkomsten moeten bevestigd worden door de tegenpartij. Controlehandelingen: naleving van AO/IC, aansluiten van posities, limieten ed.
Activiteiten:

  • Geldmiddelenbeheer: cashmanagement: plannen en reguleren van geldstromen.
  • Werkkapitaalbeheer: adviserend tav debiteuren/crediteuren, liquiditeitspositie.
  • Risicobeheer: valuta, interest en tegenpartijrisico.
  • Financiering: aandelen, obligatieleningen en andere leningen uitgeven.
  • Investor relations/bankrelaties: onderhouden van relaties met financiers.

De hoogste leiding dient kaders voor de treasurer aan te geven, zoals bevoegdheden en limieten. Bij financiële instellingen ligt de nadruk meer op offensieve doelstellingen, terwijl bij niet-financiële instellingen er geen winstoogmerk is. In-house bank of agencystructuur: afzonderlijke bv verdeeld de liquiditeiten in de vorm van leningen.
Door liquiditeitplanning kan de treasurer tekorten of overschotten reguleren. Bij regulatie van saldi worden deze optimaal bij banken aangehouden (valutering, rente). Bij banken worden de meest gunstige voorwaarden gevraagd. Door de automatisering kunnen bankafschriften rechtstreeks digitaal worden overgenomen van de bank.
Risicobeheersing: kwantificeren en nemen van maatregelen ter minimalisering van de gevolgen van risico’s. Risico’s:

  • Marktrisico’s: negatieve resultaten door marktomstandigheden, zoals interest, valuta, verhandelbaarheid. Translatierisico (omrekening in jaarrekening), transactierisico en economisch risico.
  • Tegenpartijrisico’s: nakomen van verplichtingen.
  • Operationele risico’s: leemten in organisatie.
  • Juridische risico’s: contractuele bepalingen.

Afdekken van risico’s door AO/IC en innemen van posities op financiële markten.

Er moet een subadministratie per vreemde valuta zijn (rechten, plichten, liquide middelen, economische voorraad, transacties), waardoor per valuta het risico bepaald kan worden. Ook moet in het grootboek de tegenwaarde in eigen valuta zijn. Bij externe banken hoeft er geen functiescheiding te zijn tussen bewaring en registratie. Bijschrijving geschiedt adhv bankbescheiden, afschrijving kan obv eigen betaalopdrachten of obv bankbescheiden.

Volgende artikel »Online geld verdienen
Tips
Begrippen
Downloads
Boekhoudprogramma's
Gratis e-Boekhouden
Twitter   Twitter
Adverteren?
Doneren
Links
Sitemap
Contact
Wie, wat, waar?
Nieuwsbrief
Copyright © 2018

Online boekhouden
15 maanden gratis!

Online boekhouden
1e jaar gratis

Online boekhouden
1e maand gratis

Online boekhouden
1e maand gratis


Succesvolboekhouden.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op deze website en eventuele schade die te maken heeft met het gebruik van deze website. Raadpleeg een specialist, zoals een accountant of belastingadviseur, voor meer informatie. ONLINE BOEKHOUDEN
Nu gratis online boekhouden!
1. e-Boekhouden* (tip!)
2. Exact Online (tip!)
3. Visma eAccounting
4. Twinfield
5. Yoursminc
* 15 maanden gratis! ZOEKEN
Begrippen | Tips | Sitemap
XGratis e-Boekhouden