Gratis e-Boekhouden

Forfaitaire ruimte werkkostenregeling: 1,3% van de fiscale loonsom

Werkgevers kunnen onder het regime van de werkkostenregeling vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers aanwijzen, die zonder nadere eisen en voorwaarden binnen een forfaitaire vrijstelling vallen.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Deze forfaitaire vrijstelling betreft 1,2% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingsbestanddelen), aangevuld met een beperkt aantal gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten. Over het meerdere vindt een eindheffing plaats ten laste van de werkgever. Lees waarop dit percentage is gebaseerd.

  De forfaitaire ruimte is een flinke vereenvoudiging van de gedetailleerde wetgeving omtrent de (on)belastbaarheid van vergoedingen en verstrekkingen. De forfaitaire ruimte hoeft uiteraard niet volledig benut te worden. De keuze voor het systeem van een forfaitaire ruimte heeft als voordeel dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op vastleggingen in de financiële administratie. Verplichte aanvullende vastleggingen voor de loonadministratie zijn zoveel mogelijk beperkt. Het is voor zowel de werkgever als de Belastingdienst eenvoudiger te toetsen of de werkgever binnen de forfaitaire ruimte blijft, dan te toetsen of de vele gedetailleerde regels met hun voorwaarden zijn nageleefd.

  Individuele toerekening van verstrekkingen

  Door de werkkostenregeling is ook de individuele toerekening van verstrekkingen aan de werknemer overbodig geworden. Onder de oorspronkelijke wetgeving moest een werkgever bijvoorbeeld beoordelen of de door hem aan een werknemer verstrekte fiets in voldoende mate (>50%) voor woon-werkverkeer gebruikt werd. Daarbij moest de werkgever bekijken of de werknemer in de afgelopen drie jaren al een fiets ontvangen had. Ook moest hij de grens voor de aanschafprijs en de met de fiets samenhangende jaarlijkse kosten in het oog houden. Onder de werkkostenregeling kan de werkgever alle fietsen die hij aan zijn werknemers verstrekt als één totaalbedrag in de forfaitaire ruimte laten vallen, zonder elke fiets afzonderlijk per werknemer in de loonadministratie bij te houden.

  Er geldt geen zakelijkheidstoets voor vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever als eindheffingsbestanddeel in de forfaitaire ruimte laat vallen. Een werkgever is vrij om te bepalen of en in welke mate hij, ten laste van zijn forfaitaire ruimte, vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers geeft.

  Forfaitaire ruimte in online boekhoudprogramma's

  In online boekhoudprogramma's zijn de kosten die binnen de forfaitaire ruimte vallen eenvoudig te verwerken. Deze vergoedingen en verstrekkingen kun je op een afzonderlijke grootboekrekening boeken om dit inzichtlijke te maken voor de werkkostenregeling.

  Volgende artikel »

  Gepubliceerd op: 26-12-2016 | Bijgewerkt op: 16-10-2021 | Door:

  Deel 'Forfaitaire ruimte werkkostenregeling: 1,3% van de fiscale loonsom'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  De forfaitaire ruimte van de wkr betreft 1,2% van de fiscale loonsom, aangevuld met gerichte vrijstellingen. Over het meerdere vindt eindheffing plaats.

  e-Boekhouden
  15 maand gratis
  Exact Online
  1 maand gratis
  eAccounting
  12 maand gratis