Beschrijving van het inkoopproces

Beschrijving van het inkoopproces: inkopen van goederen die in dezelfde vorm weer worden verkocht, grondstoffen en onderdelen, hulpstoffen en verbruiksgoederen, duurzame productiemiddelen, effecten en waardepapieren en diensten. Inkopen: beschikkend..

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Activiteiten

  Offerte en prijsvergelijking: kan via internet. Offerte aanvragen bij niet geheel bekende prijzen en condities. Er zal controle moeten zijn op de voortgang. De aanvrager moet bevoegd zijn en zich houden aan richtlijnen. Leveranciers moeten in een bestand worden vastgelegd (criteria, ervaring ed). De offerte is een bewijs en er kan verantwoording mee afgelegd worden.

  Inkoopbeslissing: na calculaties een keuze maken, dit kan geautomatiseerd door te toetsen aan normen. Overige info: aangegane verplichtingen, lopende inkoopovereenkomsten per leverancier en per artikel. Ook moet de kwaliteit getoetst worden. Inkoopbeslissingen moeten ook ter verantwoording worden vastgelegd. Inkoopresultaat: verschil tussen verwachte en werkelijke samenstelling van de ontvangen goederen (kwaliteit en kwantiteit) rekening houdende met bijkomende inkoopkosten. Het verschil ontstaat door prijsverschillen op de inkoopmarkt, economische voorraadposities ed.

  Bestellen: door automatisering wordt de voorraad bijgewerkt. De verplichting kan worden aangegaan als alles bevestigd is. Door doorlopende nummering is de volledigheid van de registratie te waarborgen. Er moet een orderbevestiging getekend worden om de overeenkomst perfect te maken. De leverdatum moet in de gaten gehouden worden. Bestellingen worden intracomptabel vastgelegd.

  Ontvangst: de werkelijke kwaliteit en aantallen moeten worden vastgelegd. Het gaat hierbij om eigendomsoverdracht. Er is constatering van de prestatie van de leverancier (welke goederen, hoeveel en op welk tijdstip). De magazijnmeester bewaart de goederen in een afgesloten magazijn. Door tegengestelde belangen tussen magazijnmeester die niet teveel wil registreren en de leverancier die niet minder wil factureren. Door controle op de ontvangst kan de voorraad bewaakt worden, maar ook het inkoopresultaat bepaald worden.

  Retouren: kwaliteit voldoet niet of er is teveel geleverd dan besteld of gefactureerd of de levertijd is overschreven (te vroeg/laat).  Er moet een creditnota worden ontvangen.

  Controle op levering van diensten: kwalitatief en kwalitatief moeten de diensten beoordeeld worden ter fiattering van de factuur.

  Factuurcontrole: controle op betaling en ontvangst. De administratie registreert de factuur en controleert deze met de bestelling. De factuur wordt automatisch geboekt bij goedkeuring. De rekeningen nog te ontvangen goederen of facturen dient weg geboekt te worden. Facturen krijgen een stempel voor de datum, paraaf, controle met ontvangstbon, met keuringsrapport, rekeningnummer, ed.

  Berekening van bijkomende kosten: de kosten moeten van de goederenrekening worden afgetrokken. Aangezien deze kosten veelal later binnenkomen, dient er een tussenrekening met voorcalculatorische kosten worden opgemaakt.

  Betalingskortingen: de inkoopfactuur kan met of zonder betalingskorting geboekt worden. De aanvullende boeking is dan op gederfde of genoten betalingskortingen.

  Betaling: online betalen door bevoegde functionarissen.

  Georiënteerd inkopen

  Administratief georiënteerde inkoop: beschikbaarheid van goederen tegen acceptabele prijs.

  Technisch georiënteerde inkoop: voldoen aan specificaties.

  Commercieel georiënteerde inkoop: kostenvoordelen door offertes of onderhandelen.

  Make-or-buy: zelf maken of inkopen. Organisaties richten zich op core-business.

  Keuze bij inkoopmarkten, voorraadhoogte, distributiemethoden, leveranciers.

  Initiatief: verwachte verkoopbehoefte of voorraadniveau. Er kan worden ingekocht op basis van ervaring bij een zekere regelmaat van verkopen en een bestelniveau. Bestelhoeveelheid: voorraad- en orderkosten zijn minimaal. Bij een niet zekere verkoop is geen bestelniveau of afzetpatroon te bekennen. Volgens een investeringsbegroting worden duurzame productiemiddelen gekocht.

  Informatievastlegging:: id, hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit, levertijd, plaats, naam van functionaris.

  Inkoopproces bijhouden in het beste boekhoudprogramma

  In het beste online boekhoudprogramma kun je het inkoopproces eenvoudig bijhouden. Ook kan je er offertes en bestellingen in bijhouden.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Beschrijving van het inkoopproces'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Beschrijving van de administratieve organisatie van het inkoopproces: inkopen van goederen die in dezelfde vorm weer worden verkocht.


  Over de auteur van 'Beschrijving van het inkoopproces'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.