5 krachten die invloed uitoefenen op je onderneming (Porter)

De 5 krachten die invloed uitoefenen op je onderneming bepalen de kans op succes en de mate waarin je afhankelijk bent van andere sterke partijen. Deze externe krachten bepalen de positie van een onderneming in de markt.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Er zijn veel zaken die invloed uitoefenen op je onderneming. Deze zaken zijn onder te verdelen in vijf krachten die de slagingskans van je startende onderneming weergeven.

  De vijf krachten die invloed uitoefenen op je onderneming zijn:

  • Huidige concurrentie
  • Nieuwe concurrenten
  • Substituut / alternatieve producten en diensten
  • Macht van de afnemers
  • Macht van de leveranciers

  Het vijfkrachtenmodel van Porter, ook wel de concurrerende krachten genoemd, is een goed marketinginstrument om de concurrentie en je positie in de markt in kaart te brengen in het marktonderzoek. Het model geeft antwoord op de vraag of de markt of branche aantrekkelijk voor ondernemers is om in te stappen.

  Huidige concurrentie

  De huidige concurrentie is een kracht die invloed uitoefent op je onderneming. Het gaat daarbij zowel om het aantal concurrenten als de omvang ervan.

  Hoe meer concurrenten er zijn, hoe moeilijker het voor jouw startende onderneming wordt om erbovenuit te steken. Ook de omvang van je concurrenten is van belang. Is er bijvoorbeeld slechts één concurrent, maar is dit een gevestigde naam met een enorm netwerk en uitstekende naamsbekendheid, dan wordt het eveneens lastig om daarmee de strijd aan te gaan.

  De huidige concurrentie is een kracht die je als starter moet overwinnen. Het zal erg dringen worden om op hetzelfde niveau te komen als de aanwezige bedrijven in de markt, laat staan om hen te overtreffen.

  Hoe meer concurrenten er al op de huidige markt zijn, hoe laster het wordt om marktaandeel voor je te winnen. Lage concurrentie vergroot de slagingskans van een startende ondernemer.

  Nieuwe concurrenten

  Nieuwe concurrentie is een kracht die invloed uitoefent op je onderneming. In de toekomst kunnen nieuwe concurrenten een deel van je marktaandeel afsnoepen en blijft er minder voor jou over.

  In het onderzoek naar mogelijke nieuwe concurrenten is de toetredingsdrempel van groot belang. Hoe hoger de drempel is om tot de markt toe te treden, hoe minder concurrentie je zal ondervinden. De drempel om toe te treden tot een markt is afhankelijk van de hoogte van de investeringen, de mate van productontwikkeling en de benodigde kennis en ervaring.

  Zijn er bijvoorbeeld hoge investeringen nodig om een dergelijk bedrijf op te zetten, dan zullen slechts weinigen dit gaan doen. Als startende ondernemer heb je waarschijnlijk niet de middelen om een olieplatform in zee bouwen om te concurreren met de grote brandstofmaatschappijen. Ook wordt het lastig om zomaar bijvoorbeeld een accountantskantoor op te richten, want daarvoor moet je jaren gestudeerd hebben.

  Hoe hoger de drempel om toe te treden tot de markt, hoe minder concurrenten daadwerkelijk zullen toetreden. Een hoge drempel vergroot de slagingskans van een startende ondernemer.

  Substituut / alternatieve producten en diensten

  Substituut en alternatieve producten en diensten zijn krachten die invloed uitoefenen op je onderneming. De kracht van vergelijkbare of vernieuwende producten en diensten hebben invloed op de toekomst van je onderneming. Als andere bedrijven een vergelijkbaar assortiment hebben, zullen klanten namelijk een keuze moeten maken met wie ze zaken gaan doen.

  Indien het voor klanten niet uit maakt bij wie ze kopen, omdat het product vergelijkbaar is, zullen andere factoren een rol spelen. Dit betekent dat je product of dienst niet uniek is en je de klanten er niet mee kunt overtuigen. Het aanbieden van extra service, bijvoorbeeld gratis transport of korting, zal hen misschien net over de streep trekken.

  Bij substituut en alternatieve producten kan het ook gaan om innovatieve verbeteringen van jouw product of dienst. Het gaat dus niet alleen om exacte kopieën van jouw aanbod, maar ook om vernieuwende alternatieven. Zo ondervindt de fabrikant van fototoestellen veel concurrentie van smartphones met steeds beter wordende camera's.

  Hoe groter de kans op vergelijkbare of vernieuwende producten en diensten, nu en in de toekomst, hoe lastiger het wordt om de ontwikkeling voor te blijven. Weinig substituten en alternatieven vergroten de slagingskans van het starten van een eigen bedrijf.

  Macht van de afnemers

  De macht van de afnemers is een kracht die invloed uitoefent op je onderneming. Een afnemer is hetzelfde als een klant. Hoe machtiger de afnemers zijn, hoe minder jij zelf de voorwaarden kan bepalen.

  Er is veel macht bij de afnemers als er veel aanbod is ten opzichte van de vraag. Klanten kunnen eenvoudig naar een concurrent overstappen, want er is voldoende keuze. De klant zal daarbij in eerste instantie kiezen voor het goedkoopste product of dienst. Aangezien de meeste ondernemers niet tegen de laagst mogelijk prijs willen verkopen, zal er geconcurreerd moeten worden op bijvoorbeeld kwaliteit en service.

  De omvang van afnemers is ook van invloed op je positie in de markt. Enkele grote afnemers kunnen een sterke kracht uitoefenen op je onderneming door eigen voorwaarden te stellen. In de praktijk gebeurt het vaak dat grote afnemers korting bedingen, waardoor jouw winstmarges lager zullen zijn.

  Hoe groter de macht van de afnemers, hoe zwakker de positie van jouw bedrijf is op de markt. Veel kleine, onmachtige klanten vergroten de slagingskans van een startende ondernemer.

  Macht van de leveranciers

  De macht van de leveranciers is een kracht die invloed uitoefent op je onderneming. Hoe machtiger de leveranciers zijn, hoe minder jij zelf de voorwaarden kan bepalen.

  Als er weinig aanbod van leveranciers is, hebben de leveranciers veel macht. Jij hebt namelijk niet veel keuze en moet haast wel bij die ene leverancier inkopen. Dit maakt je afhankelijk van de leverancier, die daarmee veel macht in handen heeft.

  Bij weinig aanbod van leverancier zal de prijs vaak hoger liggen dan wanneer er veel leveranciers zijn die nagenoeg hetzelfde aanbieden. Ook hier speelt de omvang weer een rol. Een machtige leverancier kan veel kracht op je onderneming uitoefenen, door bijvoorbeeld een hoge prijs te vragen.

  Hoe groter de macht van de leverancier, hoe zwakker de positie van jouw bedrijf is op de markt. Veel kleine, onmachtige leveranciers vergroten de slagingskans van een startende ondernemer.

  Onderwerpen van het marktonderzoek

  Het marktonderzoek bestaat uit de volgende onderwerpen:

  Veel gestelde vragen over 5 krachten die invloed uitoefenen op je onderneming (Porter) (FAQ)

  Wat zijn de 5 krachten van Porter?

  De 5 krachten van Porter zijn:

  • Huidige concurrentie
  • Nieuwe concurrenten
  • Substituut / alternatieve producten en diensten
  • Macht van de afnemers
  • Macht van de leveranciers

  Wat zijn substituut producten?

  Substituut producten zijn alternatieven van concurrenten die invloed hebben op het succes van je onderneming.

  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel '5 krachten die invloed uitoefenen op je onderneming (Porter)'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  De 5 krachten die invloed uitoefenen op je onderneming zijn: huidige en nieuwe concurrenten, substituut producten, en macht van afnemers en leveranciers.


  Over de auteur van '5 krachten die invloed uitoefenen op je onderneming (Porter)'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.