Moneybird

Wetten en regels voor een startende onderneming

Wetten en regels voor een startende onderneming zijn opgesteld om de impact van je bedrijf op de omgeving te leiden. Verder zijn er beroepseisen, voorschriften en diploma's voor bepaalde beroepsgroepen. En tot slot kunnen vergunningen verplicht zijn om je beroep of onderneming te mogen runnen.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  De wetten en regels komen ook aan bod in het ondernemingsplan. Hierin vermeld je welke rechten en plichten je hebt als persoon en als bedrijf, evenals de beroepseisen, vergunningen en vereiste diploma's.

  Er zijn wetten en regels die gelden ten opzichte van andere ondernemingen en particulieren. Deze regels regelen de manier van zaken doen, waardoor beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Enerzijds omschrijven de wetten welke verplichtingen jij als ondernemer hebt en anderzijds geven de wetten jouw klanten bepaalde rechten.

  Daarnaast zijn er wetten rondom thema's als veiligheid en milieu. Deze verplichtingen beschermen mens en natuur tegen eventuele slechte invloeden vanuit jouw onderneming. Veiligheidsschoenen en -kleding zijn bijvoorbeeld verplicht voor bepaalde beroepen. Ook is het bijvoorbeeld verboden om afval in de natuur de lozen.

  Belasting en administratie zijn wettelijk verplicht

  Een belangrijke verplichting is het aangeven en betalen van belastingen. Voor jouw als privépersoon wijzigen er bepaalde dingen in de inkomstenbelasting. Je startende bedrijf krijgt te maken met omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Mogelijk zijn ook accijns en andere heffingen van belang.

  Administratie voeren is ook een wettelijke verplichting, maar kan ook als recht gezien worden. Uit de administratie moet volgens de wet de te betalen belasting blijken. Maar als ondernemer kan je ook veel bruikbare informatie uit een administratie halen, waarmee je goed onderbouwde keuzes kan maken. Door het gebruik van een online boekhoudprogramma voldoet je administratie veelal al aan de wettelijke vereisten.

  Beroepseisen, voorschriften en diploma's

  Bij een eigen bedrijf gelden beroepseisen, voorschriften en diploma's. Wat is een beschermd beroep? Hoe inschrijven bij een beroeps- of brancheorganisatie?

  Vergunningen voor het starten van een onderneming

  Voor het starten van een onderneming zijn vergunningen nodig, zoals een omgevings- of bouwvergunning. Bij het Omgevingsloket kan je vergunningen regelen.

  Zakelijke overeenkomsten en contracten opstellen

  Stel zakelijke overeenkomsten en contracten op voor je bedrijf. Dit zijn bindende afspraken tussen partijen, zoals een arbeids- of samenwerkingsovereenkomst.

  Algemene voorwaarden opstellen

  Stel algemene voorwaarden op voor je bedrijf. Dit zijn de wederzijdse rechten en plichten tussen je bedrijf en derden. Wat staat er in de algemene voorwaarden?

  Subsidies en regelingen voor startende ondernemers

  Subsidies en regelingen voor startende ondernemers stimuleren het ondernemerschap vanuit de overheid. Ook zijn er belastingvoordelen bij een eigen bedrijf..

  Veel gestelde vragen over Wetten en regels voor een startende onderneming (FAQ)

  Welke wetten en regels gelden voor een eigen bedrijf?

  Er zijn veel wetten en regels van toepassing op een eigen bedrijf, zoals belastingen, beroepseisen, vergunningen, veiligheid en milieu, en de wijze van zaken doen.

  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Wetten en regels voor een startende onderneming'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Wetten en regels voor een startende onderneming zijn voor het beperken van impact op de omgeving. Wat zijn de rechten en plichten van je bedrijf?


  Over de auteur van 'Wetten en regels voor een startende onderneming'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.