Amazon

SWOT-analyse maken en de confrontatiematrix

Een SWOT-analyse is een onderzoek naar de sterktes, zwaktes, kansen en gevaren van je onderneming als onderdeel van het marktonderzoek. Op basis van deze sterkte-zwakteanalyse bepaal je de strategie voor succes.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Met een SWOT-analyse onderzoek je de sterktes, zwaktes, kansen en gevaren voor je onderneming. De SWOT-analyse is een belangrijk deel van je ondernemingsplan, omdat het zowel de interne als externe factoren die invloed hebben behandeld.

  De afkorting SWOT betekent:

  • S: Strenghts: sterke punten
  • W: Weaknesses: zwakke punten
  • O: Opportunities: kansen
  • T: Threats: gevaren

  Door het opstellen van een SWOT-analyse kun je misschien de zwakke punten en gevaren omzetten in sterke punten en kansen.

  Interne en externe SWOT-analyse

  De SWOT-analyse bestaat uit twee interne en twee externe factoren. Op de interne factoren van je onderneming heb je als startende ondernemer zelf invloed. Externe factoren zijn krachten van buitenaf waar je rekening mee moet houden. Op de externe factoren heb je geen of slechts heel weinig invloed.

  • Interne SWOT-analyse: sterke en zwakke punten
  • Externe SWOT-analyse: kansen en gevaren

  Wees in de SWOT-analyse eerlijk en noem niet alleen sterke punten. Omdat je bij het opstarten van een eigen bedrijf vol positieve energie zit, is de lijst met sterke punten makkelijk te maken in het marktonderzoek. De zwakke punten worden vaak het liefst vermeden, terwijl dat juist een grote valkuil kan zijn.

  Een SWOT-analyse maken

  Een SWOT-analyse maak je door de interne en externe factoren op te lijsten en ze vervolgens met elkaar te confronteren. Dit lijkt ingewikkelder dan het is, en je ziet als starter in één oogopslag hoe je je onderneming tot een succes kan maken.

  Een SWOT-analyse maak je in vier stappen:

  • Interne analyse: sterke punten & zwakke punten
  • Externe analyse: kansen & gevaren
  • SWOT-tabel maken
  • Confrontatiematrix opstellen
  • Conclusie en strategie bepalen

  Strengths & weaknesses / sterke punten & zwakke punten

  De sterke en zwakke punten in de SWOT-analyse betreffen interne factoren van je eigen bedrijf. Dit zijn punten waar je goed en slecht in bent als ondernemer of als onderneming.

  • Waar ben je als ondernemer goed in?
  • Wat zijn de pluspunten van jouw onderneming?
  • Waar ben je minder goed in, in relatie tot je bedrijf?
  • Wat zou er beter kunnen in je bedrijf?

  Bij de interne SWOT-analyse kijk je naar de sterke en zwakke punten van jezelf als ondernemer, naar je producten/diensten en naar het bedrijf als geheel. Hierbij valt te denken aan:

  • Kwaliteit
  • Service
  • Ervaring
  • Kennis
  • (Financiële) cijfers
  • Marketingplan
  • Missie, visie en strategie
  • Imago en naamsbekendheid

  Het is ook mogelijk om naar je concurrenten te kijken, om te weten te komen op welk vlak jij (nog) tekort komt. Vraag ook je familie, vrienden en/of (oud-)collega's naar hun mening, zodat je tot een objectieve en volledige lijst komt.

  Opportunities & threats / kansen & gevaren

  De kansen en gevaren in de SWOT-analyse betreffen externe factoren die van buitenaf impact hebben op je eigen bedrijf. Dit zijn punten waar je niet direct invloed op hebt, maar waar je zeker rekening mee moet houden als starter.

  • Hoe sterk is de concurrentie?
  • Hoeveel macht heb je ten opzichte van leveranciers?
  • Zijn er nu en in de toekomst voldoende klanten?
  • Wat is de overheid van plan met de regelgeving?
  • Zijn er financiële na- en voordelen te behalen?
  • Hoe ontwikkelt de markt zich de komende jaren?

  Bij de externe SWOT-analyse worden de kansen en gevaren opgesomd. Dit zijn factoren van buitenaf en waar je geen invloed op hebt. Het gaat hierbij om omgevingsfactoren als:

  • Concurrentie
  • Vraag van klanten
  • Aanbod van leveranciers
  • Seizoenpatroon/trends
  • Substituut of alternatieve producten en diensten
  • Wetten en regels van (lokale) overheden
  • Belastingen en subsidies
  • Drempel om toe te treden tot de markt

  SWOT-analyse in een tabel met vier vakken

  De SWOT-analyse wordt vaak weergegeven in een tabel met vier vakken. In elk vak worden de punten opgesomd in een lijst, waarbij de factoren gerangschikt worden van erg belangrijk naar de laagste impact.

  De bovenste rij betreffen de interne factoren en de onderste rij zijn de externe punten. De linkerkant is de positieve zijde en de rechterkant de negatieve.

  Voorbeeld van een SWOT-analyse:

  SWOT-analyse
  Strengths
  • Patent op het product
  • Exclusieve deal met leverancier
  • Jarenlange ervaring
  • Relevante opleiding
  • Veel geld om te investeren
  • Bekend in de buurt
  • Snelle levertijd
  Weaknesses
  • Geen leiderschapservaring
  • Product veroudert snel
  • Houdbaarheid van het product
  • Weinig uitbreidingsmogelijkheden
  • Weinig geld om uit te breiden
  • Slechte naam in de wijk
  • Slecht vindbaar in zoekmachines
  Opportunities
  • Grote doelgroep
  • Weinig concurrentie
  • Veel leveranciers
  • Nieuwe trends en ontwikkelingen
  • Subsidies te ontvangen
  • Geboortegolf
  Threats
  • Milieuwetgeving
  • Hoge kwaliteitseisen
  • Nieuwe trends en ontwikkelingen
  • Hoge belasting
  • Hoogseizoen van slechts 3 maanden
  • Staking of ziekte

  Als de lijst te lang wordt, kies je de belangrijkste factoren voor in de matrix. Onder de tabel kan je de punten eventueel toelichten.

  Factoren tegen elkaar afzetten in de confrontatiematrix

  De confrontatiematrix is een matrix met vier vakken waarin de SWOT-analyse de ondernemer confronteert met sterktes, zwaktes, kansen en gevaren.

  In de confrontatiematrix geef je elk punt een score en zet je ze af tegen elkaar. Hierdoor wordt een link gelegd tussen de punten in de vier vakken. Een sterk punt kan bijvoorbeeld gerelateerd worden aan een gevaar. Heb jij als ondernemer connecties bij de gemeente, dan hoeft een milieuvergunning geen gevaar meer te zijn.

  Zet in de confrontatiematrix de externe factoren in de kolommen en de interne factoren in de rijen. Geef elk punt een cijfer, bijvoorbeeld van 1-5, om het effect van een sterkte op een gevaar aan te duiden. Tel vervolgens de kolommen en de rijen op om te zien waar je je op moet focussen.

  Voorbeeld van een confrontatiematrix:

  Confrontatiematrix
    Kans: Subsidies te ontvangen Kans:
  Grote doelgroep
  Gevaar:
  Hoge kwaliteitseisen
  Gevaar: Nieuwe trends Totaal
  Sterkte: Patent op het product - 2 5 4 11
  Sterkte: Jarenlange ervaring - 1 4 3 8
  Zwakte: Product veroudert snel - 4 2 1 7
  Zwakte: Weinig geld om uit te breiden 5 1 1 1 8
  Totaal 5 8 12 9  

  Uit deze matrix blijkt dat het hebben van weinig geld (zwakte, interne factor) gecompenseerd kan worden door subsidies (externe factor). Ook blijkt het patent en de jarenlange ervaring (sterktes, interne factoren) erg handig zijn bij het voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en om nieuwe trends te signaleren (gevaren, externe factoren). Een grote doelgroep (kans, externe factor) helpt je bij het op korte termijn verkopen van het snel verouderende product (zwakte, interne factor).

  Conclusie en strategie bepalen op basis van de SWOT-analyse

  Op basis van de SWOT-analyse en de confrontatiematrix is een conclusie en strategie te bepalen. Bekijk de interne en externe factoren die hoog of juist laag scoren en schrijf daar een plan voor.

  Het kan verstandig zijn om zwakke punten en gevaren te relativeren en ontkrachten met sterke punten en kansen. Dit betekent dat je de sterke punten uitgebreid aan bod laat komen en daarmee de problemen van de zwakke punten grotendeels oplost.

  Pas wel op voor het onderschatten van je zwakke punten en geef deze ook de nodige aandacht in het marketingplan. Hiermee laat je bijvoorbeeld de bank zien dat zij jou gerust een lening kunnen verstrekken, omdat je bewust bezig gaat om je zwakke punten te verbeteren.

  Ook kun je toelichten dat je juist kansen ziet in de gevaren die op de loer liggen. Wanneer de nieuwe trends en ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, kan je snel achter raken op je concurrenten. Zodra je aangeeft dat je er bewust van bent, kan je het ook omdraaien naar een kans. Je schrijft bijvoorbeeld een plan om de concurrentie voor te blijven met de nieuwste ontwikkelingen.

  Onderwerpen van het marktonderzoek

  Het marktonderzoek bestaat uit de volgende onderwerpen:

  Veel gestelde vragen over SWOT-analyse maken en de confrontatiematrix (FAQ)

  Wat is de SWOT-analyse?

  Een SWOT-analyse is een onderzoek naar de sterktes, zwaktes, kansen en gevaren van je onderneming.

  Wat betekent de afkorting SWOT?

  De afkorting SWOT betekent:

  • S: Strenghts
  • W: Weaknesses
  • O: Opportunities
  • T: Threats

  Wat is de confrontatiematrix?

  De confrontatiematrix is een matrix met vier vakken waarin de SWOT-analyse de ondernemer confronteert met sterktes, zwaktes, kansen en gevaren.

  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'SWOT-analyse maken en de confrontatiematrix'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  SWOT-analyse maken met confrontatiematrix. SWOT: Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Dit zijn sterke en zwakke punten, kansen en gevaren.


  Over de auteur van 'SWOT-analyse maken en de confrontatiematrix'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.