Verzekeringen voor eigen bedrijf om risico's af te dekken

Met verzekeringen voor een eigen bedrijf worden risico's van de bedrijfsvoering afgedekt, zoals schade, ziekte en conflicten. Hierbij valt te denken aan een schadeverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, personeelsverzekering en verzekering tegen verlies van inkomen. Verzekeringen som je op in het ondernemingsplan.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Er zijn heel veel verschillende bedrijfsverzekeringen en elke verzekeringsmaatschappij heeft ook nog eens zijn eigen voorwaarden. Een verzekering voor je onderneming is puur afhankelijk van jouw situatie en branche. Op basis van een ondernemingsplan schat je de risico's in waarvoor je je wilt indekken. Let wel op: privéverzekeringen dekken geen zakelijke schade.

  Niet alle risico's hoeven afgedekt te worden door een dure verzekering. Maak bij het afsluiten van een verzekering voor je eigen bedrijf een afweging tussen de hoogte van het risico en de maandelijkse verzekeringspremie. Niet alle risico's hoeven tot op de laatste euro verzekerd te worden, maar onderdekking is ook zeker niet de bedoeling.

  Er zijn geen specifieke verzekeringen verplicht voor ondernemers met een eigen bedrijf. Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Ook volksverzekeringen zijn verplicht voor iedere Nederlander, maar dat gaat automatisch via de inkomstenbelasting.

  Verder is het verplicht om een verzekering af te sluiten voor de aanschaf van een auto of bedrijfspand. Deze bedrijfsverzekeringen hangen dus samen met het bedrijfsmiddel, en niet zozeer met het ondernemerschap in het algemeen.

  Goede algemene voorwaarden scheppen veel duidelijkheid tussen jouw bedrijf en derden. In de algemene voorwaarden kun je ook bepaalde risico's uitsluiten bij een zakelijke transactie.

  Een andere manier om de risico's van een eigen bedrijf te beperken is de keuze voor de juiste rechtsvorm. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid ben je in de meeste gevallen niet privé aansprakelijk, zoals in een besloten vennootschap (bv). In een rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak of vof, is dat wel het geval.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor je eigen bedrijf

  Een aansprakelijkheidsverzekering voor je eigen bedrijf is een verzekering die de risico's op aansprakelijkheid indekt. Een klant kan je bijvoorbeeld aansprakelijk stellen voor verkeerd advies of door jou aangebrachte schade.

  In bepaalde beroepsgroepen is een aansprakelijkheidsverzekering zelfs verplicht. Wil je voor jezelf beginnen in de volgende beroepen, dan geldt deze verplichting ook voor jou:

  • Accountant
  • Notaris
  • Architect
  • Advocaat
  • Financieel adviseur

  In sommige gevallen kan een aansprakelijkheidsverzekering ook vereist worden door een grote klant of een beroepsorganisatie.

  Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering

  Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering voor je onderneming die de kosten voor schade dekt. Hierbij valt te denken aan materiële schade aan bezittingen van je klant of persoonlijke letselschade aan iemands lichaam of geest. Financiële schade door verkeerd advies valt hier niet onder.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering voor je onderneming die de kosten voor fouten of nalatigheid in je advies dekt. Hierbij valt te denken aan foutief financieel advies of een verkeerde berekening, waardoor je klant geld verliest. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade waar jij aansprakelijk voor wordt gehouden. Schade aan materiële zaken valt hier niet onder.

  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

  Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering voor je onderneming die de bestuurders indekt tegen schade door bestuurlijke fouten of nalatigheid. Het gaat hier om verkeerde beslissingen door een bestuurder, waardoor derden schade lijden.

  Rechtsbijstandverzekering

  Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering voor je onderneming die de kosten voor rechtsbijstand dekt. Hierbij valt te denken aan de kosten voor een deurwaarder om openstaande bedragen te innen, of een advocaat die je bijstaat in een juridisch conflict met een werknemer, klant of leverancier.

  Schadeverzekering voor je eigen bedrijf

  Een schadeverzekering voor je eigen bedrijf is een verzekering die de risico's van schade indekt. Het is namelijk heel goed denkbaar dat jij per ongeluk schade veroorzaakt aan het pand, de machines of goederen van een klant of leverancier. Een goede schadeverzekering zorgt ervoor dat je niet alle kosten uit eigen zak hoeft te betalen.

  Er zijn verschillende soorten schadeverzekeringen:

  • Bedrijfsschadeverzekering, bedrijfsstagnatieverzekering of bedrijfsstilstandverzekering
  • Opstalverzekering of gebouwenverzekering
  • Inventarisverzekering
  • Goederenverzekering of voorraadverzekering
  • Transportverzekering of vervoerverzekering

  Bedrijfsschadeverzekering, bedrijfsstagnatieverzekering of bedrijfsstilstandverzekering

  Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering voor je onderneming die de risico's van het stilvallen van je onderneming door overmacht indekt.

  Hierbij valt te denken aan het verlies van inkomen door brand, storm of diefstal. Ook kunnen er situaties zijn waarin je klanten niet bij je winkel kunnen komen door bijvoorbeeld brand of overstroming, waardoor je inkomsten misloopt. Deze schadeverzekering vergoedt de misgelopen omzet.

  Opstalverzekering of gebouwenverzekering

  Een opstalverzekering is een verzekering voor je onderneming die de risico's op schade aan je bedrijfspand indekt. Ook deze schade kan ontstaan zijn door bijvoorbeeld brand of storm.

  Inventarisverzekering

  Een inventarisverzekering is een verzekering voor je onderneming die de risico's op schade aan je inventaris indekt. Deze schade kan ontstaan zijn door bijvoorbeeld brand of inbraak. Zowel machines als kantoormeubilair als computers vallen onder deze bedrijfsschadeverzekering.

  Goederenverzekering of voorraadverzekering

  Een goederenverzekering is een verzekering voor je onderneming die de risico's op schade aan je goederen dekt. Goederen zijn bijvoorbeeld de voorraden en onderdelen, maar ook hulpmiddelen om de producten te maken.

  Transportverzekering of vervoerverzekering

  Een transportverzekering is een verzekering voor je onderneming die de risico's op schade aan producten tijdens het transport indekt. Hierbij valt te denken aan schade die veroorzaakt worden tijdens het inladen, het vervoer en het uitladen van producten.

  Het gaat bij de transportverzekering om producten en gereedschappen die je zelf vervoert in de bedrijfsbus. Dit zijn zowel eigen gereedschappen als producten voor je klanten.

  Personeelsverzekering voor je eigen bedrijf

  Een personeelsverzekering voor je eigen bedrijf is een verzekering die de risico's van ziekte en ongevallen van personeel indekt. Neem je als startende ondernemer iemand in dienst, dan ben je ook verantwoordelijk voor hem of haar.

  Mocht je werknemer onverhoopt langdurig ziek worden of een ongeval krijgen op het werk, dan kan je dat veel geld gaan kosten. Een personeelsverzekering voorkomt dat jij volledig opdraait voor deze schade.

  Er zijn verschillende soorten personeelsverzekeringen:

  • Ongevallenverzekering
  • Verzuimverzekering
  • Nabestaandenverzekering

  Ongevallenverzekering

  Een ongevallenverzekering is een verzekering voor je onderneming die de schade vergoed als een werknemer door een bedrijfsongeval invalide wordt of zelfs overlijdt. Ongevallen onder werktijd vallen onder jouw verantwoordelijkheid en de financiële vergoedingen aan het slachtoffer kunnen behoorlijk hoog zijn.

  Verzuimverzekering

  Een verzuimverzekering is een verzekering voor je onderneming die de risico's op afwezigheid door ziekte afdekt. Zieke werknemers moeten namelijk gewoon doorbetaald worden, terwijl ze niet kunnen werken. Deze personeelsverzekering betaalt het loon van de zieke en eventueel ook kosten voor begeleiding en hulp.

  Nabestaandenverzekering

  Een nabestaandenverzekering is een verzekering voor je onderneming die het loon aan de partner van een overleden werknemer doorbetaald. Als een werknemer onverhoopt komt te overlijden, gaat het gezin er financieel flink op achteruit. Met deze personeelsverzekering ontvangt de nabestaande een uitkering om het inkomensverlies deels op te vangen.

  Verzekering tegen het verlies van inkomen

  Een verzekering tegen het verlies van inkomen beschermt je als ondernemer in gevallen dat je niet kan werken. Als startende ondernemer wordt er geen geld verdiend als je niet aan het werk kan, waardoor je geen inkomen hebt.

  Er zijn verschillende soorten verzekeringen tegen het verlies van inkomen:

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Overlijdensrisicoverzekering

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die de risico's van het ongeschikt raken voor arbeid dekt. Dit is een vrij dure verzekering, maar zorgt wel voor een redelijk vast inkomen mocht je onverhoopt uit de running raken. Als ondernemer ontvang je namelijk geen uitkering van de overheid bij arbeidsongeschiktheid.

  Veel startende ondernemers denken niet aan uitvallen en stoppen. Mocht jij toch al nagedacht hebben over dit risico, dan is de kans groot dat je alleen nadenkt over fysieke onmogelijkheden, zoals het breken van een arm of been. Echter, ook door stress en overspannen kun je arbeidsongeschikt raken. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

  Mocht je als startende ondernemer onverhoopt arbeidsongeschikt raken, dan wordt het verlies van inkomen gedekt door een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het maakt in veel gevallen niet uit waardoor je ziek wordt of hoe het ongeval veroorzaakt is. Ook is het niet van belang of dit tijdens het werken gebeurt of tijdens je vrije tijd.

  Wel is er verschil in de vraag of je nog ander werk kunt doen. Bij de ene vorm van de AOV wordt gekeken of je ook compleet ander werk zou kunnen doen, terwijl bij de andere vorm enkel gekeken wordt of je je huidige werk nog kunt verrichten.

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt het verlies van jouw inkomen, en niet de gemiste omzet. Het gaat dus puur om het doorbetalen van jouw salaris en niet om de verkopen van je onderneming. De premie voor de AOV is sowieso al vrij hoog, maar de verzekering wordt nog duurder bij een hogere leeftijd, slechte gezondheid en risicovollere werkzaamheden.

  Overlijdensrisicoverzekering

  Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die de risico's van het overlijden dekt. Deze verzekering zorgt voor een vergoeding voor de nabestaanden van een ondernemer.

  Het is verstandig om een verzekering af te sluiten tegen inkomensverlies bij overlijden. Je nabestaanden hebben dan namelijk geen inkomen meer uit jouw bedrijf, waardoor ze er financieel flink op achteruit kunnen gaan.

  Verzekeren tegen inkomensverlies bij zwangerschap

  Als ondernemer kun je je niet te verzekeren tegen inkomensverlies bij zwangerschap. Bij het UWV kun je namelijk een zwangerschapsuitkering aanvragen.

  Verzekeren tegen inkomensverlies bij werkloosheid

  Als ondernemer kun je je niet verzekeren tegen inkomensverlies bij werkloosheid. Het kan namelijk heel goed voorkomen dat je na het starten van je eigen bedrijf er toch achter komt dat het niet levensvatbaar is.

  Mocht je toch werkloos raken na het beëindigen van je onderneming, dan kun je bij het UWV terecht voor de bijstandsverlening zelfstandigen.

  Zorgverzekering of ziektekostenverzekering

  Een zorgverzekering of ziektekostenverzekering is een verzekering die de kosten voor zorg en ziekte vergoed. Deze verzekering is verplicht voor iedereen in Nederland, en is géén zakelijke verzekering. Als ondernemer moet je privé dus een zorgverzekering afsluiten die past bij de nieuwe situatie mét eigen bedrijf. De risico's op gezondheidsklachten kunnen groter worden bij het voor jezelf beginnen.

  Naast de premie voor de zorgverzekering, moet iedereen ook een bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. Werknemers betalen de premie voor de ZVW via de loonheffing, terwijl ondernemers dit over hun winst via de inkomstenbelasting betalen.

  Start je een eigen bedrijf als eenmanszaak of vof, dan gaat de bijdrage ZVW via de inkomstenbelasting. Begin je in de vorm van een besloten vennootschap (BV) dan ontvang je salaris als eigenaar/directeur/aandeelhouder en gaat de bijdrage ZVW via de loonheffing.

  Veel gestelde vragen over Verzekeringen voor een eigen bedrijf om risico's af te dekken (FAQ)

  Waarom moet je een eigen bedrijf verzekeren?

  Met verzekeringen voor een eigen bedrijf worden risico's van de bedrijfsvoering afgedekt.

  Welke verzekeringen voor een eigen bedrijf zijn er?

  Verzekeringen voor een eigen bedrijf zijn onder te verdelen in aansprakelijkheidsverzekeringen, schadeverzekeringen, personeelsverzekeringen, verzekeringen tegen verlies van inkomen en ziektekostenverzekeringen.

  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Verzekeringen voor eigen bedrijf om risico's af te dekken'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Met verzekeringen voor een eigen bedrijf worden risico's van de bedrijfsvoering afgedekt, zoals schade, ziekte en conflicten. Welke verzekeringen zijn er?


  Over de auteur van 'Verzekeringen voor eigen bedrijf om risico's af te dekken'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.