Gratis Snelstart

Startende ondernemer en de inkomstenbelasting

Als startende ondernemer zou je inkomstenbelasting moeten betalen over je bedrijfswinsten. Voer je de activiteiten uit in de vorm van een eenmanszaak of vof, dan val je zeer waarschijnlijk onder de inkomstenbelasting. De ondernemingsvorm van een zzp'er is een eenmanszaak, dus ook als zzp'er val je mogelijk onder de inkomstenbelasting.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Anders gezegd; natuurlijke personen vallen onder de inkomstenbelasting. Dit zijn dus ondernemingen in de vorm van een privépersoon. De aangifte inkomstenbelasting doe je jaarlijks, eenmalig na afloop van elk kalenderjaar.

  Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

  Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting als je winst maakt of kan verwachten, je producten of diensten levert tegen betaling, en het geen hobby betreft. Ondernemer voor de inkomstenbelasting ben je als je deelneemt aan het economisch verkeer.

  De inkomstenbelasting bestaat voor mensen die voor hunzelf starten uit twee onderdelen:

  • Resultaat uit overige werkzaamheden: resultaatgenieters geven hier hun inkomsten op.
  • Winst uit onderneming: ondernemers geven hier hun winsten op.
  • Loon uit dienstbetrekking: werknemers en mensen in loondienst geven hier hun inkomen op.

  Met de OndernemersCheck van de Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hulpmiddel-checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting) kun je een goede indicatie krijgen of men jou wel of niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting bestempeld. Wanneer je de vragenlijst hebt doorlopen, krijg je een goed beeld van wat je kunt verwachten.

  Resultaat uit overige werkzaamheden als hobbyist of freelancer

  Resultaat uit overige werkzaamheden geniet je als je resultaten niet aangemerkt worden als winst uit onderneming. Inkomsten uit een hobby of uit een eenmalige opdracht als freelancer voldoen bijvoorbeeld niet aan de criteria om te kwalificeren als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

  Omdat alle Nederlanders ál hun inkomen moeten aangeven in hun belastingaangifte, moeten ook verdiensten uit een hobby of nevenwerkzaamheden ingevuld worden. Je bent dan volgens de Belastingdienst geen ondernemer, maar resultaatgenieter.

  Winst uit onderneming als startende ondernemer

  Winst uit onderneming geniet je als je kwalificeert als ondernemer. De Belastingdienst beoordeelt of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent op basis van de een aantal criteria:

  • Zelfstandig: bepaal je zelf hoe en wanneer je werkt? Bepaal je zelf je tarieven en prijzen? Gebruik je eigen machines, installaties en andere apparatuur? Maak je reclame voor je eigen bedrijf?
  • Risico: neem je ondernemingsrisico? Ben je aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf? Loop je het risico op niet-betalende klanten? Loop je risico op claims en rechtszaken door ontevreden klanten en andere belanghebbenden?
  • Winst: maak je structureel winst? Is je onderneming levensvatbaar op lange termijn? Zijn de resultaten voldoende om voort te kunnen bestaan? Betreft het geen eenmalige opdracht? Heb je voldoende geld om te investeren of om voort te bestaan in mindere tijden?
  • Omvang: verricht je werkzaamheden voor meerdere opdrachtgevers? Zijn je inkomsten uit je bedrijfsactiviteiten hoger dan van iemand die een zakcentje verdient aan een hobby. Hoeveel tijd besteed je aan je onderneming?

  Loon uit dienstbetrekking voor werknemers

  Loon uit dienstbetrekking is de rubriek in de inkomstenbelasting waar je de inkomsten van een werkgever invult. Deze rubriek is dus voor werknemers en mensen die in loondienst voor een ander werken.

  De resultaten uit een onderneming behoren niet in deze rubriek. Toch kan je als startende ondernemer met loon uit dienstbetrekking te maken krijgen. Dat is het geval als je, naast je werkzaamheden voor je eigen bedrijf, ook nog parttime in loondienst bent bij een werkgever.

  Aftrekposten en regelingen voor ondernemers in de inkomstenbelasting

  Als startende ondernemer in de inkomstenbelasting heb je recht op extra aftrekposten en speciale regelingen. Deze ondernemersaftrek is een verzameling aftrekposten die fictief je winst verlagen. Hierdoor betaal je minder belasting en kan je het geld investeren in de groei van je eigen bedrijf.

  Voorbeelden van aftrekposten, vrijstellingen en regelingen voor starters in de inkomstenbelasting zijn:

  • Zelfstandigenaftrek: de zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van je belastbaar inkomen, waardoor je minder belasting betaalt. Het urencriterium is van toepassing.
  • Startersaftrek: de startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, waardoor je nog minder belasting betaalt. De startersaftrek kan je drie maal toepassen in de eerste vijf jaar. Het urencriterium is van toepassing.
  • MKB-winstvrijstelling: de MKB-winstvrijstelling is een fictieve verlaging van je winst uit onderneming, waardoor je minder belasting betaalt. Deze vrijstelling geldt voor iedere ondernemer en is ongeveer 15%. Als je verlies lijdt, verlaagt deze vrijstelling je verlies wat je in de toekomst zou kunnen verrekenen. In dat geval is het dus nadelig. Het urencriterium is niet van toepassing.
  • Meewerkaftrek: de meewerkaftrek is een aftrekpost voor de meewerkende partner, waardoor je minder belasting betaalt. Je partner moet dan minstens 525 uur meewerken voor minder dan €5.000 vergoeding. Het urencriterium is van toepassing.
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): de investeringsaftrek is een aftrekpost vanwege je investeringen, waardoor je minder belasting betaalt. Hoe meer je investeert, hoe meer je mag aftrekken van je winst uit onderneming, hoe minder belasting je betaalt.
  • Willekeurig afschrijven: startende ondernemers mogen hun investeringen willekeurig afschrijven, waardoor je in de eerste jaren minder belasting betaalt. Je schrijft dan extra af over je investeringen, waardoor je kosten stijgen en je winst uit onderneming dus daalt.
  • Herinvesteringsreserve: met de herinvesteringsreserve houd je de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel buiten je winst, zodat je over de boekwinst geen belasting betaalt. Deze boekwinst breng je in mindering op je nieuwe investering, waardoor je in de toekomst minder afschrijvingskosten hebt en dus een hogere winst. Deze fiscale reserve verplaatst de te betalen belasting naar de toekomst.
  • Egalisatiereserve: met de egalisatiereserve kan je een grote kostenpost verdelen over een aantal jaar. Onderhoud aan je bedrijfspand voer je bijvoorbeeld maar één maal per 10 jaar uit, maar je mag elk jaar alvast 1/10 van de kosten nemen, zodat je in dat jaar minder belasting betaalt. Deze fiscale reserve verplaatst de te betalen belasting naar de toekomst.
  • Fiscale oudedagsreserve (FOR): via de oudedagsreserve haal je een bedrag uit je winst en voeg je dit toe aan de reserve. De winst in het jaar wordt hiermee lager, waardoor je minder belasting betaalt. In de toekomst haal je het bedrag weer uit deze reserve, waarover je op dat moment wel belasting moet afdragen. Deze fiscale reserve verplaatst de te betalen belasting naar de toekomst.

  Wees je goed bewust van welke voordelen je gebruik wilt maken, want je wilt in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan. De ondernemersaftrek zijn daadwerkelijke belastingverlagingen, terwijl reserves verschuivingen van belasting naar de toekomst zijn. Aftrekposten zonder nadelige gevolgen worden automatisch in je belastingaangifte verwerkt, terwijl je bij andere regelingen zelf de keuze hebt om ze toe te passen.

  Een aantal aftrekposten en regelingen gelden voor álle startende ondernemers, terwijl voor een aantal andere voordelen je moet voldoen aan het urencriterium.

  Urencriterium voor startende ondernemers

  Het urencriterium is een voorwaarde voor een aantal fiscale aftrekposten, waarbij je meer dan 1.225 uur aan je eigen bedrijf moet besteden.

  Met deze voorwaarde voor ondernemersaftrekken wil de Belastingdienst voorkomen dat iedereen zomaar gebruik kan maken van de voordelen. Je moet dus best veel tijd in je onderneming stoppen om deze aftrekposten als het ware te verdienen.

  Je voldoet aan het urencriterium als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt minimaal 1.225 uren aan je onderneming besteed.
  • Je hebt meer tijd besteed aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (zoals loondienst). Deze voorwaarde geldt niet al je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was. Startende ondernemers hoeven dus niet altijd aan deze voorwaarde te voldoen.

  Wanneer je halverwege het jaar start met je eigen bedrijf, moet je toch voldoen aan de volledige 1.225 uren om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrekken. Om deze reden schrijven veel ondernemers zich aan het begin van het jaar in bij de KvK.

  Het gaat bij het aantal bestede uren niet alleen om de uren die je doorberekent aan je klanten, maar ook om andere werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan de uren die je besteedt aan de administratie, offertes, facturatie, maken van een website, klachtenafhandeling, contacten onderhouden, reistijd, cursussen volgen, vakliteratuur lezen, enzovoorts. Je moet wel daadwerkelijk aan het werk zijn geweest, want wachturen tellen niet meer.

  Je doet er verstandig aan om de gewerkte uren nauwkeurig bij te houden. Deze uren moet je ook kunnen onderbouwen, bijvoorbeeld door het bijhouden van een agenda of planning. De meeste online boekhoudprogramma's bevatten een module voor de urenadministratie, waarmee je dit eenvoudig kunt doen.

  Veel gestelde vragen over Startende ondernemer en de inkomstenbelasting (FAQ)

  Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

  Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting als je winst maakt of kan verwachten, je producten of diensten levert tegen betaling, en het geen hobby betreft.

  Wat is resultaat uit overige werkzaamheden?

  Resultaat uit overige werkzaamheden geniet je als je resultaten niet aangemerkt worden als winst uit onderneming, zoals een hobby of eenmalige opdracht.

  Welke aftrekposten en regelingen zijn er voor ondernemers in de inkomstenbelasting?

  Voor ondernemers in de inkomstenbelasting gelden de volgende aftrekposten en regelingen: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, meewerkaftrek, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, willekeurig afschrijven, herinvesteringsreserve, egalisatiereserve en fiscale oudedagsreserve.

  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Startende ondernemer en de inkomstenbelasting'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Als startende ondernemer krijg je te maken met inkomstenbelasting. Wanneer ben je ondernemer voor de IB? Wat zijn aftrekposten in de IB?


  Over de auteur van 'Startende ondernemer en de inkomstenbelasting'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.