KPN

Financieel plan in het ondernemingsplan

In het ondernemingsplan neem je ook een financieel plan op. Het financieel plan zijn de cijfers achter je bedrijfsidee. Inzicht in de cijfers vergroot de kans op succes van je eigen bedrijf enorm. In dit financiële plan zoek je uit of je eigen bedrijf wel rendabel is, er genoeg geld te verdienen is met je verdienmodel, en of je eventuele schulden op tijd kan terugbetalen, nu en in de toekomst.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Het financieel plan is geen losstaand onderdeel van het ondernemingsplan, maar heeft nauwe banden met bijvoorbeeld het marktonderzoek. Daarin heb je namelijk onderzocht hoeveel potentiële klanten je zult hebben en tegen welke prijs je jouw product of dienst kan aanbieden. Ook heb je uitgezocht met welke verzekeringen, belastingen en overige kosten je te maken krijgt bij het starten van een eigen bedrijf. Al het voorgaande uit het ondernemingsplan wordt nu vertaald naar jouw financiële situatie.

  Dit onderwerp van het bedrijfsplan is van belang om geldverstrekkers te overtuigen om jouw startende bedrijf te financieren. Banken lenen pas geld uit als zij overtuigd zijn dat ze het op termijn terug zullen ontvangen. Een goed onderbouwd financieel plan, als onderdeel van het totale ondernemingsplan, straalt vertrouwen en zekerheid uit en vergroot de kans van slagen.

  Verder moet je het financieel plan uit het ondernemingsplan gebruiken om tussentijds en na afloop van een bepaalde periode de werkelijkheid te vergelijken met de begroting. Door de financiële cijfers te vergelijken met het oorspronkelijke plan, kun je achterhalen wat beter had gekund en op welke vlakken je boven verwachting gepresteerd hebt.

  Vijf begrotingen van het financieel plan

  Het financieel plan bestaat uit vijf begrotingen:

  De investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en privébegroting zijn nauw met elkaar verweven, en laten elk je financiën vanuit een ander oogpunt zien. In feite zijn het telkens dezelfde cijfers, maar bekeken vanuit een andere invalshoek.

  Op grond van deze vier begrotingen zijn de financiële ratio's te berekenen.

  Financiële ratio's of verhoudingsgetallen

  Financiële ratio's zijn verhoudingsgetallen die de financiële situatie van een onderneming op een bepaald moment weergeven. De meest gebruikte financiële ratio's door financiers, zoals banken, zijn liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

  Een ratio is één getal die de score op een onderdeel aangeeft. Met behulp van deze score kan worden getoetst of je onderneming financieel gezond is. Er zijn verschillende soorten financieringen voor startende ondernemers.

  Liquiditeit als ratio in het ondernemingsplan

  De liquiditeit als ratio in het ondernemingsplan geeft de mate waarin de onderneming in staat is om op korte termijn aan de betalingsverplichtingen te voldoen aan. De liquiditeit geeft dus aan of je je schulden op elk moment kan betalen.

  Current ratio geeft aan wat de verhouding is tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen. Deze ratio laat dus zien hoeveel bezittingen je op korte termijn beschikbaar hebt om de schulden op korte termijn te kunnen voldoen. Een financieel gezonde onderneming heeft een current ratio van minstens 1,0. De meeste bedrijven zitten tussen de 1,2 en 1,5.

  Quick ratio geeft eveneens de verhouding tussen de bezittingen op korte termijn en de schulden op korte termijn weer, exclusief de voorraden. Men gaat er dus vanuit dat de voorraden niet op korte termijn verkocht kunnen worden, en er dus niet op korte termijn geld uit vrijvalt om de kortlopende schulden af te lossen. Wederom dient de ratio boven de 1,0 te liggen, want dat betekent dat je meer bezittingen dan schulden hebt.

  Solvabiliteit als ratio in het ondernemingsplan

  De solvabiliteit als ratio in het ondernemingsplan is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen. Deze ratio geeft dus aan hoeveel eigen geld je inbrengt bij de start van je eigen bedrijf en hoeveel geld je wilt lenen. Financiers verwachten dat je als startende ondernemer minstens 20% aan eigen middelen inbrengt en dat je de overige 80% kan bijlenen.

  Rentabiliteit als ratio in het ondernemingsplan

  De rentabiliteit als ratio in het ondernemingsplan geeft de winstgevendheid van de onderneming weer. Deze ratio is de verhouding tussen de gemaakte winst en het totale geïnvesteerde vermogen. Zowel de bank als jijzelf wil natuurlijk rendement maken en de rentabiliteit geeft dat in één cijfer weer.

  Veel gestelde vragen over Financieel plan in het ondernemingsplan (FAQ)

  Wat is een financieel plan?

  Een financieel plan is onderdeel van het ondernemingsplan en omschrijft de cijfers achter het bedrijfsidee.

  Waaruit bestaat het financieel plan?

  Het financieel plan bestaat uit vijf begrotingen:

  • Investeringsbegroting
  • Financieringsbegroting
  • Exploitatiebegroting
  • Liquiditeitsbegroting
  • Privébegroting
  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Financieel plan in het ondernemingsplan'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Het financieel plan bestaat uit 5 begrotingen in het ondernemingsplan. Het financieel plan zijn de cijfers en bedragen van een startende onderneming.


  Over de auteur van 'Financieel plan in het ondernemingsplan'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.