Independer Energie

Wat is een rechtsvorm van een onderneming?

Een rechtsvorm is de vorm waarin je je onderneming gaat uitoefenen, en is dus hetzelfde als een ondernemingsvorm. Elk bedrijf start in een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld een eenmanszaak of besloten vennootschap.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  De rechtsvorm van je onderneming beschrijf je in je ondernemingsplan. Leg uit waarom je voor bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt gekozen, of juist voor een besloten vennootschap.

  Elke rechtsvorm heeft voor- en nadelen, met name op gebied van aansprakelijkheid, samenwerken en belastingen. Beschrijf in het ondernemingsplan deze voor- en nadelen van de door jou gekozen vorm, maar geef ook kort aan waarom je niet voor andere populaire vormen gekozen hebt.

  De keuze voor een rechtsvorm heeft grote gevolgen voor je onderneming en jou als ondernemer. Het is daarom verstandig om de hulp van een expert in te schakelen, zoals een accountant of notaris. De juiste rechtsvorm is namelijk afhankelijk van de individuele situatie en de verwachtingen. Een uitgewerkt financieel plan helpt bij het maken van de juiste keuze.

  Het officiële moment van kiezen van een rechtsvorm is wanneer je je onderneming gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Uiteraard moet je vooraf wel voor jezelf al een doordachte keuze gemaakt hebben. Bij het starten van een eenmanszaak of vof ga je zelf naar de KvK, maar de inschrijving van een bv doet de notaris voor je.

  Uiteraard kan je wel veranderen van rechtsvorm, maar dat kost veel tijd en geld. Veel officiële documenten van je onderneming moeten dan aangepast worden en ook de manier van belastingaangifte doen kan ingrijpend veranderen. Toch kan het wijzigen van rechtsvorm een logische vervolgstap zijn voor je onderneming.

  Wat is een rechtsvorm?

  Een rechtsvorm is de juridische vorm van een onderneming. De rechtsvorm bepaald de aansprakelijkheid, de manier van samenwerken en de rechten en plichten met betrekking tot belastingen.

  Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is afhankelijk van jouw als ondernemer. Welk type onderneming wil je starten? Hoeveel winst ga je maken? En hoeveel risico durf je te nemen?

  De meeste startende ondernemers beginnen in de vorm van een eenmanszaak en groeien op termijn door naar een besloten vennootschap. De vennootschap onder firma is een populair samenwerkingsverband om in te starten.

  De ene rechtsvorm bied je veel belastingvrijstellingen, terwijl voor de andere rechtsvorm een lager belastingpercentage geldt. De verwachte winst en overige financiële factoren spelen een rol bij het maken van een goede keuze.

  Er zijn verschillende rechtsvormen voor als je alleen werkt. Ook zijn er typische rechtspersonen voor samenwerkingsverbanden. De manier waarop je eventueel gaat samenwerken met een partner, leg je vast in een overeenkomst of akte. De rechtsvorm zelf bepaald niet zozeer de regels tussen de eigenaren. Wel is de rechtsvorm uitermate belangrijk voor de aansprakelijkheid in geval van schulden.

  Rechtsvorm en aansprakelijkheid

  Er is tussen de verschillende rechtsvormen een groot verschil in aansprakelijkheid. De ene groep rechtsvormen sluit privéaansprakelijkheid uit, terwijl bij de andere groep de ondernemer ook op zijn privévermogen aangesproken kan worden.

  Bij een eenmanszaak en vennootschap onder firma valt ook het privévermogen onder de aansprakelijkheid voor de eventuele schulden van je bedrijf. Banken en leveranciers kunnen hun geld dus ook opeisen vanuit je privébezittingen, mocht je onverhoopt je schulden niet meer kunnen betalen uit je ondernemingsvermogen.

  Bij een besloten vennootschap en coöperatie kunnen schuldeisers niet aan het privévermogen van de ondernemers komen. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt in geval je als ondernemer moedwillig slecht hebt gehandeld met je onderneming en schuldeisers bewust hebt benadeeld.

  Rechtsvorm en samenwerken

  Samenwerken kan in vele rechtsvormen, omdat de meeste samenwerkingsverbanden in overeenkomsten en statuten zijn vastgelegd. De meest gebruikelijke vormen zijn de besloten vennootschap met meerdere directeuren/aandeelhouders en de vof met meerdere vennoten.

  Startende ondernemers beginnen vaak alleen, en kiezen dan voor een eenmanszaak. Afhankelijk van de risico's voor aansprakelijkheid en voordelen van belastingen, zijn er ook ondernemers die hun bedrijf opstarten in een besloten vennootschap.

  Rechtsvorm en belastingen

  De rechtsvorm is bepalend voor welke belastingen je moet betalen. Ook bestaan er verschillende voordelen voor verschillende rechtsvormen.

  Inkomstenbelasting wordt betaald in geval van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof). De winst van je onderneming wordt aan het eind van het jaar in de inkomstenbelasting aangegeven, waarin ook je eventuele loon uit een ander dienstverband, je eigen woning en je spaargeld ingevuld worden.

  Vennootschapsbelasting wordt betaald in geval van een besloten vennootschap (bv). De winst van je onderneming wordt in een eigen belastingaangifte ingevuld en belast. Jij ontvangt als directeur loon uit je bedrijf, en dat loon wordt in je privéaangifte, de inkomstenbelasting, ingevuld.

  Dividendbelasting wordt betaald in geval van een besloten vennootschap (bv). Als aandeelhouder/eigenaar kan je recht hebben op een deel van de winst. Een dergelijke winstuitkering wordt ook wel dividend genoemd, waarover dividendbelasting verschuldigd is. Het ontvangen dividend moet ook in de privéaangifte, de inkomstenbelasting, van de aandeelhouder/eigenaar worden ingevuld en belast.

  Het voordeel van de inkomstenbelasting voor ondernemers is de zelfstandigenaftrek. Dit is een aftrekpost waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Startende ondernemers hebben vaak ook recht op de startersaftrek, waardoor je in de eerste ondernemingsjaren veel minder belasting verschuldigd bent.

  Het voordeel van de vennootschapsbelasting begint bij een winst vanaf ongeveer €150.000 per jaar. In de vennootschapsbelasting zijn minder aftrekposten en hogere verplichte kosten, maar het belastingtarief is ook veel lager. De winst in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting wordt belast tegen meer dan 50%, terwijl de hoogste schijf van de vennootschapsbelasting slechts de helft daarvan is.

  Verschillen tussen rechtsvormen

  De verschillen tussen de soorten rechtsvormen zijn in twee groepen in te delen: met en zonder rechtspersoonlijkheid.

  Een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is nauw verbonden met het privéleven van een ondernemer. Je kan in deze vorm aansprakelijk worden gesteld met je privévermogen, en ook de winst wordt in je privéaangifte aangegeven.

  Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid staat los van het privéleven van een ondernemer. Zowel de aansprakelijkheid als de belastingaangifte staan op naam van het bedrijf.

  Veel gestelde vragen over Wat is een rechtsvorm van een onderneming? (FAQ)

  Wat is een rechtsvorm?

  Een rechtsvorm is de juridische vorm waarin je je onderneming gaat uitoefenen.

  Waarom moet je een rechtsvorm kiezen?

  De rechtsvorm bepaald de aansprakelijkheid, de manier van samenwerken en de rechten en plichten met betrekking tot belastingen.

  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Wat is een rechtsvorm van een onderneming?'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Een rechtsvorm is de vorm waarin je je onderneming gaat uitoefenen. De rechtsvorm is bepalen voor de aansprakelijkheid, samenwerking en belastingen.


  Over de auteur van 'Wat is een rechtsvorm van een onderneming?'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.