Vattenfall

In 2 stappen een privébegroting maken

De privébegroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in het privéleven van jou als startende ondernemer. Omdat er waarschijnlijk de eerste perioden geen sprake zal zijn van een vast inkomen, moet je ook begroten of je privé het hoofd boven water kan houden en je gezin kan blijven voeden.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Uit de exploitatiebegroting blijkt hoeveel winst er maandelijks gemaakt wordt, en hoeveel ruimte er is om salaris of een winstaandeel aan jezelf uit te keren. Elke maand moeten er bijvoorbeeld boodschappen gekocht kunnen worden. Uit de privébegroting blijkt hoe hoog het salaris of privéopname uit je onderneming moet zijn om maandelijks financieel gezond te kunnen leven.

  Ondanks dat er pieken en dalen in de bedrijfswinsten per maand zitten, wil je als privépersoon gewoon elke maand rond kunnen komen. Het mag niet zo zijn dat je eigen bedrijf alleen in het hoogseizoen winst maakt en geld kan overmaken naar je privérekening, en je in het laagseizoen helemaal geen inkomsten hebt om boodschappen te kunnen doen.

  De privébegroting is onderdeel van het financieel plan in het ondernemingsplan. Andere begrotingen die in dit financieel plan aan bod komen zijn de investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting.

  Stappenplan om een privébegroting te maken

  Met dit stappenplan maak je eenvoudig een privébegroting. Loop de volgende vijf stappen door om tot een onderbouwde begroting van je privéuitgaven en -ontvangsten te komen.

  1. Schat in hoeveel jij én je eventuele partner aan inkomsten ontvangen. Jij ontvangt salaris of doet privéopnamen uit je eigen bedrijf. Je partner heeft mogelijk een baan met maandelijks loon. Toeslagen zijn ook ontvangsten, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
  2. Maak een lijst met alle verwachte uitgaven en rubriceer deze in categorieën. Er zijn vaste uitgaven die maandelijks terugkomen, en variabele uitgaven die incidenteel voor komen.

  Zorg ervoor dat je deze privébegroting zo specifiek mogelijk opstelt, zodat niets vergeten wordt. Neem hiervoor bijvoorbeeld alle bankafschriften van het afgelopen jaar door en noteer alles wat ook dit jaar weer betaald moet worden.

  Voorbeeld privébegroting

  Hieronder staat een voorbeeld van een privébegroting met fictieve bedragen.

  In dit voorbeeld van een privébegroting worden de inkomsten en uitgaven per jaar samengevat. Het is uiteraard beter om een planning per maand of zelfs per week te maken. Dit zorgt er namelijk voor dat deze begroting specifieker wordt. De meeste uitgaven worden op maandbasis gedaan.

  Privébegroting voorbeeld
  Jaar 1 Waarde
  Salaris uit onderneming € -5.000
  Privéopnamen uit onderneming € 12.000
  Salaris partner € 30.000
  Toeslagen € 3.600
  Inkomsten € 40.600
     
  Hypotheek/huur woning € -12.000
  Gas, water, elektra € -2.400
  Verzekeringen € -3.000
  Boodschappen € -5.200
  Kleding € -1.000
  Auto (verzekering, brandstof, enz.) € -1.800
  Aanschaffingen (tv, pc/laptop, mobiel) € -2.000
  Vakanties en vrije tijd € -2.000
  Abonnementen en contributies € -1.200
  Kinderopvang € -2.400
  Overige € -3.000
  Uitgaven € -36.000
     
  Saldo € 4.600

  Seizoenspatroon in de privébegroting

  Evenals de bedrijfsresultaten zullen ook je privé-inkomsten en -uitgaven een seizoenspatroon vertonen. De ene maand ontvang je juist veel geld, terwijl andere maanden erg duur zijn. In mei wordt bijvoorbeeld vaak vakantiegeld ontvangen, terwijl men in augustus op vakantie gaat. Ook de feestdagen in december kosten veel geld. Houdt met deze pieken en dalen rekening in de privébegroting per maand.

  Vaste en variabele uitgaven in de privébegroting

  In de privébegroting staan vaste en variabele uitgaven. Vaste uitgaven zijn uitgaven die elke maand of kwartaal hetzelfde zijn, zowel wat betreft soort als bedrag. Hierbij valt te denken aan de hypotheek  of huur, telefoonabonnement, termijnbedrag voor gas/water/elektra, abonnementen, contributies, enzovoorts. Het betreffen periodiek terugkomende kosten.

  Variabele uitgaven hebben geen vaste frequentie en omvang. Je gaat bijvoorbeeld niet elke maand op vakantie en ook de feestdagen zijn in bepaalde maanden. De aanschaf van een tv, mobiel of tablet zijn ook niet-alledaagse uitgaven die wel in de begroting behoren te staan. Kleding en boodschappen zijn ook niet altijd even duur en behoren tot de variabele privéuitgaven.

  De privéopnamen uit je onderneming zijn afhankelijk van het financiële resultaat van je bedrijf. Daarom is deze ontvangstenpost in de privébegroting nauw verbonden met de exploitatiebegroting.

  Vijf begrotingen van het financieel plan

  Het financieel plan bestaat uit vijf begrotingen:

  Veel gestelde vragen over In 2 stappen een privébegroting maken (FAQ)

  Wat is een privébegroting?

  De privébegroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in het privéleven van een startende ondernemer.

  Wat zijn vaste en variabele uitgaven in de privébegroting?

  Vaste uitgaven in de privébegroting zijn uitgaven die periodiek hetzelfde zijn, terwijl variabele uitgaven geen vaste frequentie en omvang hebben.

  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'In 2 stappen een privébegroting maken'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Maak in 2 stappen een privébegroting. De begroting van privé-inkomsten en -uitgaven is onderdeel van het financieel plan in het ondernemingsplan.


  Over de auteur van 'In 2 stappen een privébegroting maken'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.