Amazon

Doelen SMART formuleren in het ondernemingsplan

Doelen moet je SMART formuleren. Dit betekent dat doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. Door je doelstellingen SMART te formuleren, wordt de slagingskans groter.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  De SMART methode is een hulpmiddel om je doelen concreet, planbaar en meetbaar te formuleren. De methode zorgt voor voldoende draagvlak en is ambitieus genoeg om mensen te motiveren.

  De afkorting SMART betekent:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

  Dit zijn de voorwaarden waaraan je doel in het ondernemingsplan moet voldoen om succesvol te zijn.

  SMART-doelen zijn concrete en duidelijke doelen, in plaats van vage ideeën. De SMART-methode is toepasbaar op alle soorten doelstellingen (missie, visie, strategie), zowel privé als zakelijk. Het zorgt ervoor dat het altijd duidelijk is wat je wanneer wilt bereiken.

  SMART: specifiek

  Specifiek: het doel moet concreet en duidelijk geformuleerd worden. Dit betekent dat er een specifieke actie of een specifieke waarde (bedrag, percentage, getal) vermeld wordt.

  Gebruik in het SMART-doel geen woorden die je op meerdere manieren kan interpreteren, maar wees zo gedetailleerd mogelijk.

  Niet specifiek: ik wil meer omzet.

  Wel specifiek: ik wil 5% omzetstijging in de doelgroep van 18 – 30 jaar.

  SMART: meetbaar

  Meetbaar: het doel moet meetbaar geformuleerd worden. Het al dan niet behalen van een doelstelling kan pas bepaald worden, als bekend is waarmee je moet meten. Hiervoor kan je een berekening of procedure opstellen.

  Meetbaar overlapt Specifiek in de zin van het benoemen van een waarde. Als je bedragen, percentages, scores, aantallen of iets dergelijks gebruikt, kan je nadien eenvoudig vaststellen of het SMART-doel behaald is. Daarbij moet je de waarde af kunnen zetten tegen een vergelijkbare waarde, zoals de klanttevredenheidsscore van vorig jaar met die van dit jaar of met die van je concurrenten.

  Niet meetbaar: ik wil tevreden klanten.

  Wel meetbaar: ik wil een score op klanttevredenheid van een 7,5 of hoger.

  SMART: acceptabel

  Acceptabel: het doel moet geformuleerd worden in overeenstemming met de missie, visie en strategie. De betrokkenen van je onderneming moeten het doel accepteren, want zonder draagvlak wordt de realisatie lastig.

  Je kan op basis van ervaring bepalen of een doelstelling acceptabel is, maar ook de ervaring van anderen of een marktonderzoek kan een goede onderbouwing zijn.

  Het gaat erom dat jij en je werknemers de SMART-doelstelling acceptabel vinden en er dus volledig achter staan. Betrek ze bij het formuleren van de doelen, want dat motiveert hen om zich in te zetten voor jouw bedrijf.

  Niet acceptabel: ik wil dat iedere werknemer 60 uur per week werkt.

  Wel acceptabel: ik wil dat iedere werknemer minstens 32 uur per week werkt.

  SMART: realistisch

  Realistisch: het doel moet haalbaar zijn. Een realistisch SMART-doel motiveert mensen en geeft ze energie om het doel te willen halen. Daarbij moeten betrokkenen ook invloed kunnen hebben op het resultaat, zodat ze hun eigen toegevoegde waarde willen tonen.

  Een doelstelling die bij voorbaat al onhaalbaar is, werkt erg demotiverend voor jou en je werknemers. Ook een te makkelijk doel zorgt niet voor de juiste inspanning van je mensen. Een doel moet niet té makkelijk en dus ambitieus geformuleerd zijn, maar wel realistisch blijven.

  Niet realistisch: ik wil binnen één maand de grootste van Nederland zijn.

  Wel realistisch: ik willen binnen één jaar de grootste van de regio zijn.

  SMART: tijdgebonden

  Tijdgebonden: het doel moet een begin- en einddatum hebben, en eventueel zelfs tussentijdse evaluatiemomenten. Beschrijf wanneer het doel behaald is, zodat je niet te veel achterover gaat leunen. Een tijdgebonden SMART-doel zorgt ervoor dat betrokken enige druk voelen om de inspanning op korte termijn te leveren.

  Ook kun je met een duidelijk tijdspad eenvoudiger tussentijds de voortgang beoordelen. Het plannen van een tijdgebonden doelstelling is eenvoudiger als er een deadline ligt.

  Niet tijdgebonden: ik wil lagere kosten.

  Wel tijdgebonden: ik wil binnen een jaar lagere kosten.

  Voorbeelden van SMART doelen

  Goede voorbeelden van een SMART doelen zijn:

  • Ik wil dit jaar 3% meer omzet dan vorig jaar in regio X.
  • Ik wil dit jaar €5.000 minder aan brandstofkosten voor de auto uitgeven.
  • Ik wil via betaald online adverteren 1.000 meer bezoekers op mijn website volgende maand.
  • Ik wil het percentage ziekteverzuim onder de fabrieksarbeiders binnen 5 jaar terugbrengen naar 5%.
  • Ik wil vanaf 1 juni aanstaande maandelijks een score van minimaal 7,5 uit een klanttevredenheidsonderzoek.

  SMART doelen formuleren doe je door een bepaalde waarde of meeteenheid toe te voegen aan je doelstellingen, en deze af te zetten tegen een vergelijkbare waarde of eenheid van jezelf, je concurrenten of uit de markt. Zorg ervoor dat je doelen SMART formuleert door ze haalbaar te maken binnen een vooraf gestelde periode, waarbij er voldoende draagvlak is binnen je onderneming.

  Bedenk dus je SMART-doelen volgens deze methode en de weg naar succes staat op papier!

  Veel gestelde vragen over Doelen SMART formuleren in het ondernemingsplan (FAQ)

  Wat betekent de afkorting SMART?

  De afkorting SMART betekent:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

  Wat is de SMART methode?

  De SMART methode is een hulpmiddel om je doelen concreet, planbaar en meetbaar te formuleren.

  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Doelen SMART formuleren in het ondernemingsplan'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Formuleer je doelen SMART in het ondernemingsplan. Je doelen worden door de SMART-methode specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.


  Over de auteur van 'Doelen SMART formuleren in het ondernemingsplan'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.