Booking.com

In 5 stappen een liquiditeitsbegroting maken

De liquiditeitsbegroting is het verwachte ingaande en uitgaande geld (ofwel het kasstroomoverzicht). Dit zijn alle inkomsten en uitgaven van je onderneming, waaruit blijkt hoeveel geld je over een bepaalde periode hebt verdiend. De liquiditeitsbegroting laat zien hoeveel geld je op een bepaald moment hebt.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Dit geld heb je nodig om op korte termijn aan je betalingsverplichting te kunnen voldoen. Het kan namelijk voor komen dat al je geld in voorraden of gereedschappen zit, of dat je nog veel geld moet ontvangen van je klanten. Je kan wel winst maken, maar als je het geld nog niet ontvangen hebt, kun je geen inkopen doen.

  Uit een liquiditeitsbegroting zal blijken op welke momenten er veel geld op de bankrekening staat, en op welke momenten het saldo mogelijk ontoereikend is. In een kalenderjaar zullen er pieken en dalen op je bankrekening te zien zijn. Pieken zijn er in het hoogseizoen als er veel verkocht wordt. Dalen zullen er zijn nadat je een investering hebt gedaan of in mei vakantiegeld hebt betaald.

  Een begroting van de geldstromen zorgt ervoor dat je kunt plannen om te investeren wanneer er overschot in kas is. Daarnaast kan je als startende ondernemer anticiperen op eventuele tekorten door tijdelijk krediet aan te vragen of geld vanuit privé bij te storten.

  De liquiditeitsbegroting is onderdeel van het financieel plan in het ondernemingsplan. Andere begrotingen die in dit financieel plan aan bod komen zijn de investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en privébegroting.

  Stappenplan om een liquiditeitsbegroting te maken

  Het stappenplan om een liquiditeitsbegroting te maken bestaat uit vijf punten. Doorloop de volgende stappen om tot een begroting van je liquiditeiten te komen.

  1. Bereken het beginsaldo van de bankrekening bij de start van je eigen bedrijf. Dit is het restant na ontvangst van alle financieringen (financieringsbegroting) en uitgaven van investeringen en kosten (investeringsbegroting).
  2. Bepaal het moment wanneer je geld zult ontvangen van je klanten voor verkopen (exploitatiebegroting).
  3. Bepaal het moment wanneer je geld moet betalen aan leveranciers voor inkopen en overige kosten (exploitatiebegroting).
  4. Bepaal de momenten waarop de aflossing op de lening of hypotheek betaald moet worden, je btw-aangifte doet en wanneer je privéopnamen uit je onderneming wilt doen.
  5. Bepaal op welke momenten je kan gaan investeren of extra geld moet lenen.

  Voorbeeld liquiditeitsbegroting

  Hieronder staat een voorbeeld van een liquiditeitsbegroting met fictieve bedragen. Voor verkopen, inkopen en overige kosten is aansluiting te maken met de exploitatiebegroting. Investeringen blijken uit je investeringsbegroting en rente en aflossing uit de financieringsbegroting.

  In dit voorbeeld van een liquiditeitsbegroting worden de inkomsten en uitgaven per maand samengevat, omdat veel kosten per maand betaald moeten worden. Je kan er ook voor kiezen om een planning per week van de liquiditeiten te maken, omdat veel kosten juist in de eerste of laatste week van de maand betaald moeten worden.

  Liquiditeitsbegroting voorbeeld
  Jaar 1 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
  Beginstand bankrekening € 24.000 € 21.842 € 19.674 € 17.454 € 15.193 € 11.726 € 8.201 € 3.784 € 493 € -1.665 € 9.783 € 7.662
                           
  Verkopen € 2.420 € 6.050 € 8.470 € 9.680 € 12.100 € 14.520 € 21.780 € 14.520 € 12.100 € 9.680 € 6.050 € 3.630
  Lening € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 0 € 0
  Ontvangsten € 2.420 € 6.050 € 8.470 € 9.680 € 12.100 € 14.520 € 21.780 € 14.520 € 12.100 € 24.680 € 6.050 € 3.630
                           
  Inkopen € -1.694 € -4.235 € -5.929 € -6.776 € -8.470 € -10.164 € -15.246 € -10.164 € -8.470 € -6.776 € -4.235 € -2.541
  Personeelskosten € -100 € -250 € -350 € -400 € -500 € -600 € -900 € -600 € -500 € -400 € -250 € -150
  Huisvestingskosten € -242 € -605 € -847 € -968 € -1.210 € -1.452 € -2.178 € -1.452 € -1.210 € -968 € -605 € -363
  Marketingkosten € -48 € -121 € -169 € -194 € -242 € -290 € -436 € -290 € -242 € -194 € -121 € -73
  Algemene kosten € -121 € -303 € -424 € -484 € -605 € -726 € -1.089 € -726 € -605 € -484 € -303 € -182
  Rentelasten € -185 € -463 € -648 € -740 € -925 € -1.110 € -1.665 € -1.110 € -925 € -740 € -463 € -278
  Investeringen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -605 € 0 € 0 € -1.210 € 0 € -605
  Inkopen op voorraad € 0 € 0 € 0 € 0 € -1.210 € -1.452 € -1.815 € -1.210 € 0 € 0 € 0 € 0
  Aflossing lening/hypotheek € -1.188 € -1.188 € -1.188 € -1.188 € -1.188 € -1.188 € -1.188 € -1.188 € -1.188 € -1.188 € -1.188 € -1.188
  Btw afdracht € 0 € -55 € -137 € -191 € -218 € -63 € -76 € -71 € -118 € -273 € -8 € -137
  Privéopnamen € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000
  Uitgaven € -4.578 € -8.218 € -10.690 € -11.940 € -15.568 € -18.045 € -26.197 € -17.811 € -14.257 € -13.232 € -8.172 € -6.515
                           
  Eindstand bankrekening € 21.842 € 19.674 € 17.454 € 15.193 € 11.726 € 8.201 € 3.784 € 493 € -1.665 € 9.783 € 7.662 € 4.777

  Bedragen inclusief btw in de liquiditeitsbegroting

  De bedragen in liquiditeitsbegroting worden inclusief btw berekend, want facturen moeten gewoon mét btw betaald worden, zowel door jou aan leveranciers als door klanten aan jou. De btw-aangifte doe je meestal maandelijks, dus pas een maand later ontvang je de btw op je inkopen terug en draag je btw over je verkopen af aan de Belastingdienst.

  Houd rekening met de betalingstermijn in een liquiditeitsbegroting

  Houdt bij het plannen van de in- en uitgaande geldstromen rekening met betalingstermijnen. Indien jij een betalingstermijn voor je klanten hanteert van bijvoorbeeld 30 dagen, dan zul je waarschijnlijk het geld 30 dagen later ontvangen dan de dag dat je de factuur verstuurd hebt. Hetzelfde geldt voor je inkopen, waarbij je de goederen bijvoorbeeld vandaag koopt en pas over 30 dagen hoeft te betalen.

  Privéopnamen in de liquiditeitsbegroting

  In de liquiditeitsbegroting kan je privéopnamen opnemen. Als ondernemer wil je natuurlijk in je privésituatie fatsoenlijk kunnen leven, zodat er geld vanuit de onderneming naar privé overgeboekt zal moeten worden. Je bent vrij in het bepalen van de hoogte van de privéopname.

  Afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming worden privéopnamen verwerkt in de boekhouding. Bij een eenmanszaak of vof zal een opname het eigen vermogen verlagen. Bij deze rechtsvorm krijg de eigenaar namelijk niet vaak salaris, maar heeft men inkomen via privéopnamen.

  Bij een besloten vennootschap (bv) krijg je door het overboeken van geld naar privé een schuld aan je bedrijf, die op termijn terugbetaald zal moeten worden. Bij een bv kan je er beter voor zorgen dat het salaris hoog genoeg is om van te kunnen leven.

  Uit een privébegroting zal blijken hoeveel geld je nodig hebt om royaal van te kunnen leven. Op basis van deze begroting kan je de hoogte van de privéopnamen of het salaris bepalen.

  Vijf begrotingen van het financieel plan

  Het financieel plan bestaat uit vijf begrotingen:

  Veel gestelde vragen over In 5 stappen een liquiditeitsbegroting maken (FAQ)

  Wat is een liquiditeitsbegroting?

  De liquiditeitsbegroting is een overzicht van het verwachte ingaande en uitgaande geld van een onderneming.

  Waarom moet je een liquiditeitsbegroting maken?

  Een liquiditeitsbegroting maak je om in te schatten hoeveel geld er beschikbaar is op een bepaald moment, zodat je overschotten kan investeren en tekorten kan aanvullen.

  Datum gepubliceerd: 10-08-2022 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'In 5 stappen een liquiditeitsbegroting maken'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  In 5 stappen een liquiditeitsbegroting voor je eigen bedrijf. Begroting van geldstromen is onderdeel van het financieel plan in het ondernemingsplan.


  Over de auteur van 'In 5 stappen een liquiditeitsbegroting maken'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.